Witgeld

Category

Over deze verzekeraar:

WitGeld.nl is een onafhankelijke dienstverlener die gespecialiseerd is in het aanbieden van online verzekeringen voor de particuliere verzekeringsmarkt. Deze verzekeraar werkt samen met enkele gerenommeerde aanbieders van verzekeringen. In haar online assortiment vinden we eveneens een motorverzekering terug.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij WitGeld.nl kan je de dekking van je motorverzekering op elk ogenblik naar eigen wensen en behoeften uitbreiden of inkorten.

De algemene polisvoorwaarden kan je nalezen op deze pagina.

Basisdekkingen
WitGeld.nl biedt drie verschillende basisdekkingen aan:

• Aansprakelijkheid: Deze dekking is een wettelijk verplicht onderdeel van de motorverzekering. Met deze waarborg ben je verzekerd voor de schade die je met je motor aan anderen zou toebrengen. De verzekeraar komt dan tussen in de vergoeding van de slachtoffers.

• Beperkt casco: Met deze waarborg is ook je eigen motor onder andere verzekerd voor beschadiging of verlies door brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, diefstal, braak, verduistering, oplichting, storm, hagel, overstromingen, botsingen met wilde dieren, relletjes en transportschade.

• Volledig casco: Onder deze verzekeringswaarborg worden de risico’s van het beperkt casco nog aangevuld met schade door vandalisme, aanrijdingen, botsingen, van de weg of te water raken, ook als dat aan een eigen gebrek van de motor te wijten is.

Je kunt ook opteren voor de Unieke Casco 2.500 dekking. Met deze verzekering krijg je voor schades die onder het Volledig casco vallen maximaal € 2.500 uitgekeerd.

Je motorhelm en –kledij zijn standaard meeverzekerd voor een bedrag van € 750. Deze dekking kan nog uitgebreid worden tot een bedrag van € 2.000. Hetzelfde geldt voor accessoires tot maximaal 10 % van het verzekerde bedrag.

Om aanspraak te maken op uitkering bij diefstal moet je een aantal diefstalpreventiemaatregelen in acht nemen. Voor motors jonger dan 5 jaar wordt er een onderscheid gemaakt tussen:
• motoren met een waarde tot € 15.000: ART-goedgekeurd slot;
• motoren met een waarde van € 15.000 tot € 25.000: categorie 4 ART-goedgekeurd slot én een SCM-goedgekeurd anti-diefstalsysteem;
• motoren met een waarde boven € 25.000: dezelfde eisen als bij motors van de vorige categorie, met de bijkomende verplichting om deze tussen 22 u. ’s avonds en 6 u. ’s morgens te stallen op een vaste, goed afgesloten stallingsplaats.

Schaderegeling en eigen risico
Als de kosten voor de reparatie van je motor niet hoger uitvallen dan € 350 mag je deze zonder machtiging van de verzekeraar laten herstellen. In het andere geval moet een expert aangesteld worden die de omvang van de schade zal begroten. Als je motor het nog waard is om hersteld te worden, betaalt WitGeld.nl de reparatiekosten.

Onder het volledig casco wordt voor nieuwe motoren ingeval van totaal verlies of diefstal tijdens het eerste jaar de volledige nieuwwaarde uitbetaald. Je kunt deze nieuwwaarderegeling nog uitbreiden tot een periode van drie jaar. Vanaf de 37e tot de 60e maand wordt deze nieuwwaarde dan verminderd met een afschrijvingspercentage van 2 % per maand.

Onder het beperkt casco, of na het verstrijken van de nieuwwaardegarantie, heb je recht op de dagwaarde van je motor van vlak voor het schadegeval, verminderd met de waarde van de restanten.

Voor schade die onder de toepassing van de cascowaarborgen valt, geldt een standaard eigen risico van € 150. In sommige gevallen geldt een afwijkende regeling:
• Als je motor wordt gestolen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht of in de provincie Limburg wordt een eigen risico van € 450 in rekening gebracht, tenzij je motor was voorzien van een SCM-goedgekeurd anti-diefstalsysteem van minimaal klasse M1.
• Als je bovenop het standaard eigen risico voor een vrijwillig hoger risico hebt gekozen.
• Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt voor schades door eigen schuld een extra eigen risico van € 50.
• Wanneer je motor met een waarde boven € 25.000 gestolen wordt, geldt een eigen risico van € 450.
• Als je motor beschadigd wordt door rijden op onverharde wegen of paden bedraagt het eigen risico € 450 (Off Road Casco).

Hulpverlening en pechhulp
WitGeld.nl biedt haar verzekeringnemers standaard hulpverlening aan ingeval van pech voor motors die niet ouder zijn dan 120 maanden. Als je gekozen hebt voor een cascodekking geldt de leeftijdsbeperking niet.

Als je in Nederland af te rekenen krijgt met pech, zorgt deze verzekeraar voor het vervoer naar een adres in Nederland, van zowel jijzelf en je passagiers, als van de motor en je bagage.

In het buitenland neemt WitGeld.nl via de tussenkomst van SOS International de volgende kosten ten laste:
• de huur van een vervangende motor of personenwagen tot maximaal € 75 per dag en € 1.000 in totaal, of de reiskosten (per trein) naar Nederland;
• het vervoer van je motor en bagage naar Nederland:
• de verzending van onderdelen die ter plaatse niet binnen een korte termijn beschikbaar zijn;
• als de motor niet binnen de twee werkdagen gerepareerd kan worden, neemt WitGeld.nl ook de extra verblijfkosten ten laste tot maximaal € 50 per persoon per dag gedurende maximaal 10 dagen;
• de extra kosten van berging, stalling, bewaking en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur tot maximaal € 1.000;
• de kosten van invoer en vernietiging als besloten wordt om de motor in het buitenland achter te laten.

Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie hangt af van verschillende factoren, zoals de waarde van je motor, het bouwjaar, de gekozen verzekeringsdekkingen, het aantal schadevrije jaren en je woonplaats. Interessant om weten is dat WitGeld.nl ook een bijzondere bouwkorting hanteert.

Als je na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker bij de motorverzekering van WitGeld.nl bent uitgekomen, kan je deze polis meteen online afsluiten. Je kunt de verzekeringsdekking voor je motor trouwens op elk ogenblik uitbreiden of inkorten.

Bovendien geldt er geen opzeggingstermijn.

Schade melden en service
Aangezien we hier te maken hebben met een zuivere internetverzekeraar, is WitGeld.nl in principe niet telefonisch bereikbaar. Je kunt de klantenservice van deze verzekeraar echter altijd via de chat of via e-mail op info@witgeld.nl contacteren. Bij deze verzekeraar regel je de meeste zaken eenvoudig online, zoals het gegevens wijzigingen, dekking bijstellen, offertes aanvragen of schade melden.

info@witgeld.nl