Voogd & Voogd

Category

Over deze verzekeraar:

Voogd & Voogd verzorgt de administratieve en logistieke dienstverlening tussen verzekeraars en bemiddelaars. Deze verzekeraar is gespecialiseerd in schadeverzekeringen. Via een omvangrijk netwerk van verzekeringsbemiddelaars biedt zij eveneens een aantrekkelijke motorverzekering aan.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Via een handige overzichtsmap op de website van Voogd & Voogd kom je snel te weten bij welke verzekeringsbemiddelaar bij jou in de buurt je een motorverzekering kunt afsluiten. Om meer te weten over de precieze inhoud van deze verzekering dien je door te klikken naar de website van deze bemiddelaar.

Aangezien Voogd & Voogd samenwerkt met verschillende verzekeraars hangt de mate van financiële bescherming af van de gekozen verzekeringsmaatschappij. Via onze handige vergelijker krijg je echter een goed beeld van de verschillende verzekeringsformules die er op de Nederlandse verzekeringsmarkt voorhanden zijn.

Basisdekkingen
Doorgaans heb je de keuze uit drie basisdekkingen:

Wettelijke Aansprakelijkheid: Met deze wettelijk verplichte verzekering ben je verzekerd voor de schade die je met je motor aan anderen of andermans goederen zou toebrengen. De verzekeraar staat dan in voor de vergoeding van deze derden.

WA + Beperkt Casco: Als je ook de schade aan je eigen motor wenst te verzekeren tegen een aantal welbepaalde risico’s dien je voor deze waarborg te kiezen. Je motor is dan verzekerd voor onder andere diefstal, brand, storm, hagel en botsingen met loslopende dieren.

WA + Volledig Casco: Deze dekking biedt de meest complete financiële bescherming voor je motor. Je bent dan niet alleen beschermd tegen de risico’s van het beperkt casco maar ook voor schade door eigen schuld, zoals aanrijdingen, botsingen, slippen en van de weg geraken, en voor schade door elke andere plotselinge en externe oorzaak, zoals vandalisme.

Let wel, om van de diefstalwaarborg te kunnen genieten, verlangen de meeste verzekeraars dat je een aantal diefstalpreventiemaatregelen in acht neemt. Afhankelijk van de waarde en de leeftijd van je motor gaat het om een ART-goedgekeurd slot, al of niet in combinatie met een SCM-goedgekeurd alarmsysteem.

De cascowaarborgen voorzien meestal een maximale vergoeding voor schade aan je helm- of motorkleding. Hetzelfde geldt voor later aangebrachte accessoires. Het precieze bedrag van deze vergoeding vind je terug in de polisvoorwaarden.

Schaderegeling en eigen risico
Als je motor nog hersteld kan worden, betaalt de verzekeraar de reparatiekosten. Soms moet je je motor bij een vast schadeherstelbedrijf laten repareren, maar daar staat tegenover dat je bepaalde voordelen genieten, zoals een garantie op de reparatie.

Wat de precieze schadevergoeding is ingeval van diefstal of totaal verlies hangt eveneens af van de achterliggende verzekeraar. De meeste verzekeraars betalen voor nieuwe motoren tijdens het eerste jaar, soms tot twee en drie jaar, de nieuwwaarde of de aankoopwaarde van je motor terug. Vanaf het tweede jaar wordt doorgaans een maandelijkse afschrijvingsregeling toegepast.

Na het verstrijken van de nieuwwaarde- of aanschafwaardegarantie, of voor oudere motoren, wordt de schadevergoeding bepaald op basis van de dagwaarde van je motor.

Kijk ook altijd goed na of de verzekeringspolis ingeval van diefstal voorziet in een dagvergoeding voor vervangend vervoer.

De schadevergoedingen die onder de cascowaarborgen vallen, worden meestal verminderd met een eigen risico. Dit eigen risico is verschillend van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig hoger risico waardoor je minder premie betaalt.

Hulpverlening en pechhulp
Onder de WA-waarborg geniet je hulpverlening wanneer je na een ongeval niet meer verder kunt rijden. In Nederland wordt er gezorgd voor het vervoer van je motor en de opzittenden naar een adres in Nederland. De hulpverlening in het buitenland verschilt nogal eens. In de regel zorgt de verzekeraar voor de repatriëring naar Nederland als je motor niet ter plaatse gerepareerd kan worden.

Voor pechhulp naar aanleiding van een mechanisch defect of storing moet je bij de meeste verzekeraars een volledige cascodekking hebben afgesloten. Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om complete pechhulp apart te laten verzekeren.

Aanvullende dekkingen
De meest voorkomende aanvullende dekkingen zijn:

• Ongevallenverzekering Opzittenden: Om jezelf en je opzittenden naar aanleiding van een ongeval financieel te beschermen, kies je best voor deze dekking. Je krijgt dan een vaste vergoeding ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden.

• Rechtsbijstandsverzekering: Je motor kan het voorwerp uitmaken van een uiteenlopende reeks juridische conflicten. Juridische procedures kosten handenvol geld. Met deze dekking neemt de verzekeraar de kosten van juridische bijstand op zich. In welke gevallen de verzekeraar precies tussenkomst, lees je in de bijzondere voorwaarden.

Verzekering afsluiten en premie
De berekening van de verzekeringspremie hangt van diverse factoren, onder andere van je woonplaats, je leeftijd, de waarde van je motor, het aantal afgelegde kilometers per jaar, het aantal schadevrije jaren en de gekozen verzekeringsdekkingen. Zowat alle verzekeraars hanteren een bonus-malussysteem voor schadevrij rijden. De maximale no-claimkorting hangt af van de verzekeraar.

Voogd & Voogd biedt de mogelijkheid om de motorverzekering direct online af te sluiten, uiteraard niet zonder eerst gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker.

Schade melden en service

Voor vragen en informatie over je motorverzekering moet je je persoonlijke verzekeringsbemiddelaar contacteren. De klantenservice van Voogd & Voogd is echter rechtstreeks bereikbaar op het nummer 0187 48 85 55 of via e-mail op info@voogd.com.

Als je met je motor met een schadegeval krijgt af te rekenen, dien je dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar of aan je verzekeringsbemiddelaar te melden. Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van een online schadeformulier. De hulpinstantie voor dringende hulpverlening vind je terug op je groene kaart.

0187 48 85 55

info@voogd.com