Verzekeruzelf

Category

Over deze verzekeraar:

Zoals de naam van deze verzekeraar al doet vermoeden, regel je bij Verzekeruzelf.nl de meeste zaken die verband houden met je verzekeringspolissen zelf. Deze verzekeraar is gespecialiseerd in het online aanbieden van particuliere verzekeringen, waaronder ook een motorverzekering.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij Verzekeruzelf.nl kies je zelf de beste financiële bescherming voor je motor. In je Persoonlijk Digitaal Dossier kan je de samenstelling van je verzekeringspolis op elk ogenblik inkorten en uitbreiden. De algemene voorwaarden van de motorverzekering van deze verzekeraar kan je nalezen op deze pagina.

Basisdekkingen
Deze verzekeraar biedt vier verschillende verzekeringsformules aan:

• Een WA-dekking: Deze verzekering is wettelijk verplicht. Je bent dan verzekerd voor de schade die je met je motor aan anderen toebrengt en waarvoor je aansprakelijk gesteld zou worden. De verzekeraar betaalt in dat geval de materiële en lichamelijke schadevergoedingen aan de schadelijdende derden.

• WA Beperkt Casco: Met deze waarborg ben je ook verzekerd voor schade aan je eigen motor door brand, storm en natuur. Het gaat onder meer over beschadigingen of totaal verlies door hagel, explosie, zelfontbranding, blikseminslag, aanrijdingen met wilde dieren, overstromingen en vallend gesteente. Je bent met deze dekking eveneens verzekerd tegen diefstal en joyriding, of schade ontstaan door een poging daartoe. De maximale vergoeding per schade bedraagt € 2.500. Je kunt dit bedrag echter individueel laten optrekken tot € 3.500 of € 5.000.

• WA Volledig Casco: Hier worden de risico’s van het beperkt casco nog aangevuld met schade door eigen schuld zoals aanrijdingsschade.

• WA Casco 2500: Verzekeruzelf.nl biedt eveneens een unieke casco 2500 dekking aan. Deze waarborg is ideaal als je een volledige cascoverzekering te duur vindt en het beperkt casco voor jou niet voldoende bescherming biedt. Met deze verzekeringsformule krijg je dan tot maximaal € 2.500 uitgekeerd voor schades die onder het volledig casco vallen.

De verzekeraar komt alleen tussen ingeval van diefstal als je aantal diefstalpreventie-eisen in acht hebt genomen:
• Motoren met een waarde tot € 20.000 moeten beveiligd zijn met een standaardslot en een categorie 4 ART-goedgekeurd slot;
• Motoren met hogere waarde moeten bovendien uitgerust zijn met een SCM klasse 1 en 2 alarm.

Je motorhelm en –kledij zijn standaard verzekerd tot een bedrag van € 750, eventueel te verhogen tot € 2.000.

Onder de cascowaarborgen zijn de accessoires eveneens automatisch meeverzekerd tot 10 % van de verzekerde som, met een maximum van € 1.250. Geluids-, beeld-, navigatie en/of zendapparatuur is verzekerd tot maximaal € 500.

Schaderegeling en eigen risico
De schade wordt vastgesteld door een expert van Verzekeruzelf.nl. Als de schade nog hersteld kan worden, betaalt deze verzekeraar de reparatiekosten. Als je gekozen hebt voor het beperkt casco of de casco 2500 dekking bedraagt de maximale verzekerde som € 2.500.

De schadevergoeding ingeval van totaal verlies of diefstal is afhankelijk van de gekozen dekking en de leeftijd van je motor:
• Nieuwwaarde voor nieuwe motoren: Tijdens het eerste jaar krijg je de volledige nieuwwaarde terugbetaald. Vanaf de 13e t.e.m. de 36e maand wordt deze nieuwwaarde verminderd met een afschrijvingspercentage van 1 % per maand.
• 3 jaar nieuwwaarde voor nieuwe motoren: De eerste drie jaar heb je recht op de nieuwwaarde van je motor. Vanaf de 37e t.e.m. de 60e maand wordt een maandelijks afschrijvingspercentage van 2 % toegepast.
• 3 jaar aanschafwaarde voor gebruikte motoren: Tijdens de eerste drie jaar krijg je de aanschafwaarde van je tweedehandse motor terugbetaald.
• Dagwaarderegeling: In alle andere gevallen, of na het verstrijken van de garantieperiodes, keert de verzekeraar de dagwaarde van je motor uit min de waarde van de restanten.

Voor schadegevallen die onder de toepassing van de casco waarborgen vallen wordt een eigen risico van € 90 in rekening gebracht. Als de bestuurder jonger dan 24 jaar is, bedraagt het eigen risico € 135 (met uitzondering van de risico’s van het beperkt casco).

Hulpverlening
Bij Verzekeruzelf.nl heb je onder de WA-dekking standaard recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. In Nederland krijg je hulp van de Hulpdienst als je door een ongeval of pech buiten de woonplaats niet verder kunt rijden. De hulp bestaat uit het vervoer van je motor naar een adres in Nederland en het transport van de opzittenden (en hun bagage).

In het buitenland bestaat de hulp uit (ook ingeval van pech):
• berging, stalling en slepen naar de dichtstbijzijnde garage;
• vervoer naar Nederland van de motor en de opzittenden naar een adres in Nederland als de motor ter plaatse niet binnen twee werkdagen hersteld kan worden;
• passende logies voor deze twee dagen;
• een vergoeding tot € 100 voor de noodreparatie langs de kant van de weg;
• toezending van vervangende onderdelen;
• vervangende bestuurder als de bestuurder of de passagiers door een ongeval of ziekte de motor niet meer kunnen besturen;
• ophalen van de opzittende op hun verblijfplaats of brengen van de gerepareerde motor naar de verblijfplaats.

Aanvullende dekkingen
Naast de basisdekkingen kan je je motorverzekering zelf nog uitbreiden met twee aanvullende dekkingen:

• Schade opzittenden: Wanneer de bestuurder of de passagiers naar aanleiding van een ongeval blijvend gekwetst geraken, of komen te overlijden, vergoedt Verzekeruzelf.nl de werkelijk geleden schade.

• Rechtsbijstand: Je hebt recht op rechtsbijstand voor juridische geschillen die verband houden met je deelname met je motor aan het verkeer, contractuele geschillen over je motor en voor het verhalen van schade.

Verzekering afsluiten en premie
De berekening van de verzekeringspremie is onder andere afhankelijk van de waarde van je motor, het bouwjaar, je postcode, je leeftijd, het aantal kilometers dat je jaarlijks met je motor aflegt en de gekozen verzekeringsdekkingen. Daarnaast hanteert Verzekeruzelf.nl een bonus-malussysteem waardoor schadevrij rijden wordt beloond met een no-claimkorting die kan oplopen tot 75 %.

Heeft deze motorverzekering na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker je interesse gewekt, dan kan je deze polis meteen online afsluiten. Deze verzekering is trouwens dagelijks opzegbaar.

Schade melden en service
Bij Verzekeruzelf.nl regel je zowat alles wat verband houdt met je verzekeringspolis zelf online. Deze verzekeraar is een zuivere internetverzekeraar en is dus niet telefonisch bereikbaar. Wel kan je de klantenservice altijd mailen op klantenservice@Verzekeruzelf.nl.

Tijdens de kantooruren kan je een medewerker van Verzekeruzelf.nl via de chat om advies vragen.

Als je schade hebt geleden met je motor, kan je dit online melden. Voor vragen over de afhandeling van je schadedossier kan je mailen naar schadeafhandeling@Verzekeruzelf.nl. Als je naar aanleiding van een ongeval of pech niet meer verder kunt rijden, kan je dag en nacht terecht op het Alarmnummer +31 (0)20 59 29 201.

klantenservice@Verzekeruzelf.nl