Unive

Category

Over deze verzekeraar:

Univé Verzekeringen is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een van de grootste verzekeraars van Nederland. Deze verzekeraar kan bogen op een regionaal netwerk van ongeveer 150 Univé-vestigingen verspreid over heel Nederland. In het kader van haar verzekeringsactiviteiten biedt deze verzekeraar eveneens een motorverzekering aan.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De Univé motorverzekering is er niet alleen voor motoren, maar ook voor liefhebbers van trikes en quads.

De algemene polisvoorwaarden van deze motorverzekering zijn ter inzage op deze pagina. We hebben de belangrijkste krachtlijnen voor jou alvast op een rijtje gezet.

Basisdekkingen
Bij Univé kan je je motor verzekeren zoals je dat zelf wenst en je hebt daarbij de keuze uit drie basisdekkingen:

• WA (Wettelijke Aansprakelijkheid): De verzekeraar komt tussen in de vergoeding van de materiële en lichamelijke schade van derden, waarvoor jij naar aanleiding van een ongeval aansprakelijk wordt gesteld.

• WA+ (Beperkt Casco): Met deze waarborg is je motor financieel beschermd tegen verlies of beschadiging door: brand, ontploffing, kortsluiting, diefstal, poging tot diefstal, natuurkrachten (storm, hagel, bliksem, vallende stenen, overstroming, …), relletjes en transport door een bedrijf.

• All Risk (Volledig Casco): Deze dekking biedt naast de risico’s van het Beperkt Casco financiële bescherming voor schade door alle andere van buiten komende oorzaken.

Om van de diefstalwaarborg te kunnen genieten, is het gebruik van een klasse 4 of 5 ART-goedgekeurd slot altijd verplicht.

Niet onbelangrijk detail is het feit dat onder de cascowaarborgen je accessoires tot € 500 en je helm en motorkleding tot € 1.000 gratis meeverzekerd zijn.

Schaderegeling en eigen risico
Als je motor, quad of trike nog gerepareerd kan worden, betaalt Univé de reparatiekosten.

Ingeval van totaal verlies of diefstal hangt de schadevergoeding af van de gekozen garantieregeling. Onder de All Risk verzekering heb je immers de keuze uit:
• 3 jaar nieuwwaardegarantie voor nieuwe motoren tot € 20.000: De eerste drie jaar betaalt Univé de volledige nieuwwaarde terug. Vanaf de 37e t.e.m. de 60e maand wordt deze nieuwwaarde verminderd met een afschrijvingspercentage van 2 % per maand.
• 3 jaar aanschafwaardegarantie voor tweedehandse motoren tot € 20.000: De eerste drie jaar krijg je de volledige aanschafwaarde terug. Vanaf de 37e t.e.m. de 60e maand wordt een afschrijvingspercentage van 2 % per maand toegepast.

In alle andere gevallen, of na het verstrijken van de garantieperiodes, gebeurt de schaderegeling op basis van de vervangingswaarde.

Het eigen risico voor schadegevallen onder de cascodekking bedraagt standaard € 100. Je kunt echter ook kiezen voor een eigen risico van € 250 waardoor je een lagere premie betaalt. Mits betaling van een hogere premie kan je opteren voor een eigen risico van € 0.

Hulpverlening
Met de WA-dekking ben je in binnen- en buitenland verzekerd van hulpverlening na een ongeluk. In het binnenland zorgt Univé voor het transport van je motor en de opzittenden naar een adres in Nederland. Na een ongeluk in het buitenland verzendt de verzekeraar de onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn. Kan de motor niet binnen de twee dagen gerepareerd worden dan zorgt Univé voor de repatriëring naar Nederland.

Aanvullende dekkingen
Om je helemaal met een gerust gemoed de baan op te sturen, biedt Univé een drietal aanvullende dekkingen aan:

• Opzittendenverzekering: Met deze verzekering is de werkelijk geleden letselschade en de materiële schade van de opzittenden verzekerd tot een maximaal bedrag van € 200.000, ongeacht de schuldvraag.

• Rechtshulp Verkeer: Met deze waarborg ben je verzekerd van juridische ondersteuning wanneer je met je motor betrokken raakt bij een juridisch conflict. Deze dekking is nog uit te breiden naar alle gezinsleden en hun motorrijtuigen.

• Univé Pechhulp: Als je je motor in Nederland ook wenst te verzekeren voor hulp ingeval van pech (mechanisch defect of elektrische storing) dan dien je te opteren voor deze aanvullende dekking.

Verzekering afsluiten en premie
De berekening van de verzekeringspremie is afhankelijk van de waarde van je motor, het bouwjaar, het gekozen eigen risico, de gekozen verzekeringsformules, je leeftijd en je postcode.

Bij Univé kom je in aanmerking voor de volgende premiekortingen:
• Als je voor het eerst een motorverzekering afsluit, geniet je al van 50 % no-claimkorting, die ingeval van schadevrij rijden nog kan oplopen tot 80 %.
• Voor personen ouder dan 30 jaar geldt een speciale 30+ premie, d.w.z. een korting die kan oplopen tot 15 %.
• Bouwjaarkorting: Als je motor twee jaar oud is, bedraagt deze korting al 4 % op het cascogedeelte. De premie kan maximaal oplopen tot 20 %.
• Als je motor is uitgerust met een SCM-goedgekeurd alarmsysteem krijg je 25 % premiekorting.
• Als je meerdere verzekeringen afsluit bij Univé maak je aanspraak op een pakketkorting van maximaal 10 %.

Als je na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker overtuigd bent van de Univé motorverzekering kan je deze eenvoudig online afsluiten.

Schade melden en service
De klantenservice van Univé is bereikbaar op verschillende manieren:
• telefonisch op het nummer 0592 349 340;
• via het online contactformulier;
• via een bezoek aan een plaatselijk Univé-kantoor;
• via Mijn Univé kan je de meeste

zaken die verband houden met je verzekeringspolis overigens zelf regelen.

Schade melden, kan eveneens via het Mijn Univé luik op de website. Dit kan tijdens de kantooruren echter ook via de klantenservice of via je plaatselijke Univé-kantoor. Na de aanmelding van je schade garandeert Univé een snelle schadebehandeling. Voor dringende hulpverlening kan je dag en nacht terecht bij de Univé Alarmcentrale op het nummer 0592 348 112.

0592 349 340