unigarant

Category

Over deze verzekeraar:

Unigarant is een 100 % dochteronderneming van ANWB en opereert als haar vast verzekeringsbedrijf. Deze verzekeraar is gespecialiseerd in het aanbieden van verzekeringen op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrijetijdsbesteding. In het kader daarvan biedt zij ook een motorverzekering aan.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Deze verzekeraar biedt de mogelijkheid om je Unigarant Motorverzekering zelf naar eigen wens samen te stellen. Meer informatie vind je terug op de flyer of in de algemene polisvoorwaarden.

Basisdekkingen
Bij Unigarant heb je de keuze uit vier basisdekkingen:

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Deze verzekering is wettelijk verplicht voor het geval dat je aansprakelijk gesteld zou worden voor de schade die je naar aanleiding van een ongeval aan derden zou toebrengen. De verzekeraar zorgt in dat geval voor de vergoeding van de lichamelijke en de materiële schade van de slachtoffers.

WA + Diefstal
Met deze verzekeringswaarborg is je motor verzekerd voor schade of verlies door:
• brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag;
• diefstal en joyriding, of een poging daartoe;
• storm;
• natuurrampen (lawines, overstromingen, vallend gesteente, …);
• hagel;
• botsingen met dieren;
• transport, uitgezonderd lakschade en schrammen.

Je motorkleding is gratis meeverzekerd tot een bedrag van € 1.000.

Om van de diefstalwaarborg te kunnen genieten, wordt wel verlangd dat je motor goed op slot staat met een ART categorie 4 goedgekeurd slot.

WA + Diefstal en Aanrijding
Onder deze waarborg worden de verzekerde risico’s van de waarborg Diefstal nog uitgebreid met schade door aanrijdingsschade en van de weg raken door eigen schuld. Ook hier is je motorkleding tot € 1.000 verzekerd.

WA + Diefstal, Aanrijding en Plusdekking
Met deze dekkingswaarborg wordt de dekking Diefstal en Aanrijding nog aangevuld met een aantal extra’s:
• aanschafwaardegarantie;
• motorkleding verzekerd tot € 1.500;
• hulpverlening in het buitenland na een mechanisch defect (noodreparatie langs de kant van de weg tot € 200 en toezenden van onderdelen);
• vervangend vervoer.

Schaderegeling en eigen risico
Als je motor, je accessoires of je motorkleding nog hersteld kunnen worden, betaalt Unigarant de herstelkosten.

Ingeval van totaal verlies of diefstal vergoedt Unigarant de dagwaarde onder aftrek van de wrakwaarde.

Als je echter gekozen hebt voor de Plusdekking geniet je van een aanschafwaardegarantie tot € 25.000. De eerste drie jaar wordt het volledige aankoopbedrag terugbetaald. Vanaf de 37e maand wordt een maandelijks afschrijvingspercentage van 4 % toegepast. De uitbetaalde waarde bedraagt echter nooit minder dan 110 % van de dagwaarde van de motor.

Voor later aangebrachte accessoires wordt maximaal € 500 per schadegeval betaald.

De schadevergoedingen die onder de cascodekkingen vallen, worden verminderd met een individueel op het polisblad bepaald eigen risico.

Hulpverlening
Met de waarborg WA kan je na een schadegeval altijd rekenen op hulpverlening in binnen- en buitenland. In Nederland heb je via Unigarant Hulpverlening recht op het vervoer van je motor, je bagage en de opzittenden naar een adres in Nederland. Via de Unigarant Alarmcentrale zorgt deze verzekeraar in het buitenland voor:
• de vergoeding van de noodzakelijke kosten van berging, stalling en vervoer naar de dichtstbijzijnde garage;
• het vervoer naar Nederland als je motor niet binnen de vier werkdagen hersteld kan worden en de vergoeding van de terugreiskosten van de opzittenden en hun bagage.

Aanvullende dekkingen
Als aanvulling op de basisdekkingen heb je bij Unigarant nog de keuze uit een aantal extra dekkingswaarborgen:

• Schadeverzekering voor opzittenden: Deze waarborg vergoedt de werkelijk geleden schade (zowel letsels- als zaakschade) naar aanleiding van een ongeval, naar eigen keuze tot een bedrag van € 75.000 of € 150.000.

• Verhaalsrechtsbijstand: Met deze waarborg biedt Unigarant juridische ondersteuning bij het verhalen van je schade op derden.

• Vervangend vervoer: Deze waarborg garandeert vervangend vervoer na een ongeval of diefstal. Je hebt gedurende 10 of 30 dagen recht op een motor met een cataloguswaarde tot € 9.500.

• No-claimbeschermer: Met deze clausule kan je per jaar een schadeclaim indienen zonder dat je opgebouwde no-claimkorting verloren gaat.

Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie wordt onder andere bepaald door het aantal kilometers dat je jaarlijks met je motor rijdt, de waarde van je motor, de gekozen verzekeringsdekkingen en je postcode.

Unigarant hanteert verschillende kortingen:
• een no-claimkorting voor schadevrij rijden die snel kan opgebouwd worden tot 75 %, die via het Auto Motor Bonus Plan ook geldig is voor je auto;
• een kilometerkorting van 10 % als je per jaar minder dan 8.000 km met je motor aflegt;
• een rijvaardigheidskorting van 10 % als je een certificaat van een erkende rijvaardigheidscursus kan voorleggen;
• een winterstopkorting van 10 % als je van 15 december tot 1 maart niet met je motor rondrijdt;
• een extra ervaren rijderskorting van 15 % na zes schadevrije jaren.

Als je na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker bent uitgekomen bij de motorverzekering van Unigarant kan je deze polis via een verzekeringstussenpersoon of online afsluiten.

Schade melden en service
Je kunt op verschillende manieren in contact treden met de klantenservice van Unigarant:
• telefonisch op het nummer 088 299 38 82;
• via het online contactformulier;
• via het online klachtenformulier;
• via de sociale media Facebook en Twitter;
• via een bezoek aan de dichtstbijzijnde verzekeringsadviseur,

van wie je de gegevens via deze link kunt opzoeken.

Als je motor beschadigd of gestolen werd, moet je dit zo snel mogelijk aan Unigarant meedelen. Je kunt de schade telefonisch melden via de klantenservice of online via het digitaal schadeformulier. Voor dringende hulpverlening in Nederland kan je terecht bij Unigarant Hulpverlening op het nummer 0592 390 545. Voor hulpverlening in het buitenland dien je de Unigarant Alarmcentrale te bellen op het nummer +31 703 145 150.

088 299 38 82