SNS bank

Category

Over deze verzekeraar:

SNS staat voor Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken en biedt naast financiële producten (hypotheken, sparen, beleggen en pensioenen) ook verzekeringsproducten aan. Deze verzekeraar biedt een brede waaier aan verzekeringspolissen aan, waaronder ook een motorverzekering.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De SNS Motorverzekering staat voor vrijheid en zekerheid. De algemene polisvoorwaarden van deze motorverzekering vind je op deze pagina terug.

Basisdekkingen
Er zijn drie mogelijke varianten mogelijk:

• WA: Deze wettelijk verplichte verzekering beschermt je tegen de financiële gevolgen wanneer je door derden zou aangesproken worden tot vergoeding van de schade die je aan hen of aan hun spullen met je motor zou toegebracht hebben.

• WA + Beperkt Casco: Hier wordt de WA-dekking aangevuld met een verzekering voor verlies of beschadiging van je eigen motor door brand, explosie, blikseminslag, kortsluiting, diefstal, verduistering, joyriding, botsing met loslopende dieren, overstroming, vallend gesteente, vloedgolven, hagel, relletjes en schade tijdens professioneel transport, met uitzondering van krassen en lakschade.

• WA + Volledig Casco: Met deze waarborg ben je eveneens verzekerd voor schade of verlies door omslaan, van de weg of te water geraken, botsingen, kwaadwillige beschadigingen of elk ander van buitenkomend onheil.

Al met de WA-dekking is de schade aan je motorhelm, -kleding en –schoenen verzekerd tot € 454 per persoon en € 908 per schadegebeurtenis.

Schaderegeling en eigen risico
Schade die dringend hersteld moet worden, mag tot € 341 zonder toestemming van de verzekeraar hersteld worden. Voor hogere schades moet een expert aangesteld worden. Als de schade nog hersteld kan worden, betaalt SNS de reparatiekosten. Als de schade wordt hersteld in een door SNS aangewezen herstelinrichting heb je recht op 100 % van de reparatiekosten. Laat je je motor elders herstellen, wordt de schadevergoeding zonder BTW vergoed.

Voor nieuwe motoren tot vier jaar en met een cataloguswaarde tot € 15.883 geldt ingeval van diefstal tot totaal verlies de volgende nieuwwaarderegeling:
• tijdens de eerste twee jaar krijg je de volledige nieuwwaarde terugbetaald;
• vanaf de 25e maand wordt de schadevergoeding verminderd met een afschrijvingspercentage van 1 % per maand;

In alle andere gevallen wordt de schadevergoeding bepaald op basis van de dagwaarde van je motor van vlak voor de schadegebeurtenis.

Na een schadegeval heb je recht op vervangend vervoer van € 12 per dag:
• tijdens de duur van de reparatie na expertise met een maximum van 20 dagen;
• tijdens de duur van de reparatie zonder expertise met een maximum van 3 dagen;
• bij totaal verlies gedurende maximaal 10 dagen;
• ingeval van diefstal gedurende een maximale periode van 30 dagen.

De vergoedingen die onder de cascowaarborgen vallen, worden standaard verminderd met een eigen risico van € 90. Je kunt echter kiezen voor een vrijwillig hoger risico tot € 590, waardoor je 35 % premiekorting geniet.

Voor motoren met een cataloguswaarde van € 13.613 tot € 18.151 geldt ingeval van diefstal een verhoogd eigen risico van € 454. Als je echter kan aantonen dat je motor uitgerust was met een SCM gecertifieerd startonderbrekingssysteem wordt geen eigen risico in mindering gebracht.

Voor jongere bestuurders wordt het eigen risico onder het Volledig Casco verhoogd tot € 136.

Hulpverlening en pechhulp
Bij SNS kan je via SOS International 24 uur per dag rekenen op hulpverlening in binnen- en buitenland. Als jijzelf of je motor naar aanleiding van een ongeval in Nederland niet meer verder kan rijden, wordt gezorgd voor het vervoer van de motor naar een garage of je woonplaats. Jijzelf en de opzittenden worden naar een gezamenlijk op te geven adres in Nederland vervoerd.

In het buitenland bestaat de hulpverlening uit:
• berging en vervoer van je motor naar de dichtstbijzijnde garage;
• toezending van onderdelen om de motor binnen vier werkdagen terug rijklaar te maken;
• eventuele repatriëring van je motor als deze niet binnen de twee werkdagen rijklaar gemaakt kan worden;
• vergoeding van de terugreiskosten van de bestuurder en de opzittenden met het openbaar vervoer.

Als je kiest voor het Volledig Casco en je motor is niet ouder dan zes jaar dan geldt de hulpverlening ook ingeval van pech door een mechanisch defect. Als je in het buitenland door pech je bestemming niet kan bereiken, vergoedt SNS een hotelovernachting ter waarde van € 28 per persoon.

Aanvullende dekkingen
SNS reikt voor je motor twee aanvullende verzekeringen aan:

• Ongevallen Opzittendenverzekering: Deze verzekering keert na een ongeval met overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder of de passagier, ongeacht de schuldvraag een vast bedrag uit.

• Rechtsbijstand: Met deze waarborg geniet je juridische bijstand als je te maken krijgt met een juridisch conflict naar aanleiding van je deelname aan het verkeer of naar aanleiding van contractuele geschillen over je motor.

Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie wordt onder andere bepaald op basis van je postcode, je leeftijd, de waarde van je motor en de gekozen verzekeringsdekkingen. De premiekorting voor schadevrij rijden kan oplopen tot 75 %. Met de bonusbeschermer blijf je ook na een schadegeval per jaar onveranderd van je opgebouwde no-claimkorting genieten.

Als onze handige vergelijker heeft uitgewezen dat de motorverzekering van SNS de beste verzekering is voor je motor, kan je via de website van SNS online een offerte aanvragen.

Schade melden en klantenservice
Je kunt de klantenservice van SNS op de meest uiteenlopende manieren bereiken:
• telefonisch op het nummer 030 633 30 00;
• via het online contactformulier;
• via de sociale media Facebook of Twitter;

• via de eigen SNS Community;
• of via een bezoek aan SNS Winkel bij jou in de buurt.

Als je met een schadegeval af te rekenen krijgt, dien je dit zo snel mogelijk schriftelijk te melden aan SNS. Dit kan door toezending van het Europees schadeformulier of per e-mail op het adres schaderegeling@snsverzekeringen.nl. Je kunt de schade ook mobiel melden met je smartphone. Als je behoefte hebt aan dringende hulpverlening kan je dag en nacht terecht bij SOS International op het nummer +31 (0)20 651 51 51.

030 633 30 00