Reaal

Category

Over deze verzekeraar:

Reaal is een samensmelting van diverse financiële dienstverleners zoals Zwitsersleven, AXA en Winterthur. Dankzij deze fusies is Reaal uitgegroeid tot een van de grootste verzekeraars van Nederland. Deze verzekeraar biedt haar verzekeringspolissen zowel rechtstreeks aan via internet, als via een uitgebreid netwerk van onafhankelijke verzekeringsadviseurs. In haar aanbod treffen we eveneens een motorverzekering aan.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De motorverzekering van Reaal maakt deel uit van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Op deze pagina vind je de algemene polisvoorwaarden terug, waarvan wij de belangrijkste krachtlijnen hebben uitgelicht.

Basisdekkingen
Bij Reaal heb je de keuze uit drie basisdekkingen:

• WA Verplicht: Met deze verzekering ben je financieel beschermd wanneer je aansprakelijk zou gesteld worden voor een ongeval met schade aan derden. De verzekeraar zorgt dan voor de vergoeding van de lichamelijke en materiële schade van de slachtoffers.

• Beperkt Casco: Deze dekkingswaarborg verzekert ook de schade aan, of het verlies van je eigen motor door diefstal, brand, hagel, storm, loslopende dieren, relletjes, transportschade (uitgezonderd lakschade en schrammen) en blikseminslag.

• Volledig Casco: Met deze waarborg is je motor verzekerd tegen zowat alle mogelijk denkbare schade door onvoorziene gebeurtenissen, ook als de schadeoorzaak het gevolg is van een eigen gebrek.

Belangrijk om weten, is dat je al met de WA dekking automatisch verzekerd bent voor schade aan je motorhelm en –kledij tot een bedrag van € 500 per opzittende (maximaal € 1.000 per schadegeval).

Onder de cascowaarborgen zijn accessoires automatisch verzekerd tot 10 % van de cataloguswaarde.

Schaderegeling en eigen risico
De schade wordt vastgesteld in onderling overleg, en bij gebreke daaraan, door een door Reaal aangestelde expert.

Beschadiging
Als je motor het nog waard is om hersteld te worden, betaalt Reaal de reparatiekosten.

Totaal verlies of diefstal
Ingeval van totaal verlies of diefstal geldt voor nieuwe motors gedurende de eerste drie jaar een nieuwwaardegarantie:
• het eerste jaar wordt de volledige nieuwwaarde vergoed;
• het tweede en het derde jaar wordt de nieuwwaarde verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 1 %.

Als jouw type motor niet meer wordt geleverd, gaat Reaal uit van de waarde van een vergelijkbare motor. De maximale uitkering bedraagt 110 % van de laatst bekende cataloguswaarde van je motor.

Na verloop van drie jaar, of in alle andere gevallen, vergoedt Reaal de dagwaarde van vlak voor het schadegeval verminderd met de wrakwaarde van je motor.

Eigen risico
Voor schadegevallen die onder de cascowaarborgen vallen, draag je een standaard eigen risico van € 100. Onder het Volledig Casco wordt dit eigen risico voor bestuurders jonger dan 24 jaar verhoogd met € 50.

Als je motor uit een afgesloten ruimte wordt gestolen en er zijn uitwendige braaksporen betaal je geen eigen risico.

Extra vergoedingen
Reaal betaalt ook nog een aantal extra kosten:
• Na een diefstal betaalt Reaal gedurende dertig dagen een dagvergoeding van € 25 voor vervangend vervoer.
• Bij diefstal van je sleutels betaalt Reaal maximaal € 500 om de sloten en de sleutels van je motor te vervangen.
• Bij verzekerde schade in het buitenland waardoor je je bestemming niet kunt bereiken, vergoedt Reaal één hotelovernachting ter waarde van € 75.

Hulpverlening
Naar aanleiding van een ongeval of diefstal heb je altijd recht op hulpverlening via SOS International. Binnen Nederland zorgt de verzekeraar voor het vervoer van je motor en de opzittenden naar een adres in Nederland. Buiten Nederland neemt Reaal de volgende kosten ten laste:
• transport van je motor naar de dichtstbijzijnde garage;
• verzenden van onderdelen;
• transport van je motor en bagage naar Nederland als reparatie niet binnen de twee dagen mogelijk is;
• terugreis met het openbaar vervoer van de bestuurder en de passagier.

Voormelde kosten worden onder het Volledig Casco ook vergoed als je in het buitenland met pech af te rekenen krijgt.

Aanvullende verzekeringen
Voor nog meer veiligheid en financiële zekerheid onderweg biedt Reaal voor je motor nog twee aanvullende verzekeringen aan:

• Ongevallenverzekering opzittenden: Met deze waarborg krijgen jij en je bijrijder (of de nabestaanden) een vaste vergoeding uitgekeerd ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval.

• Schadeverzekering opzittenden: Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van de bestuurder en de passagier naar aanleiding van een ongeval.

• Verhaalsbijstand: Reaal voorziet de nodige juridische ondersteuning bij het verhalen van je schade op de aansprakelijke tegenpartij.

Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie is onder meer afhankelijk van de waarde van je motor, de gekozen verzekeringsdekkingen en je postcode. Verder hanteert Reaal een bonus-malussysteem voor schadevrij rijden met een hoge instapkorting van 48 % die kan oplopen tot 75 %. Als je in het Reaal Goed Geregeld Pakket meerdere verzekeringspolissen afsluit, geniet je van een interessante pakketkorting.

Als onze handige vergelijker heeft uitgewezen dat de motorverzekering van Reaal iets voor jou is, dan kan je via de website een offerte aanvragen.

Schade melden en service
Voor zover je het antwoord op je vraag niet in de rubriek veelgestelde vragen gevonden moest hebben, kan je altijd contact opnemen met de klantenservice van Reaal:
• telefonisch op het nummer 072 519 40 00;

• via het online contactformulier;
• via het forum;
• via de sociale media Twitter en Facebook;
• via een persoonlijk gesprek met een onafhankelijk adviseur, van wie je de gegevens hier terugvindt.

Als je te maken krijgt met een schadegeval moet je dit zo snel mogelijk aan Reaal melden. Dit kan via je persoonlijke verzekeringsadviseur, 24/7 telefonisch op het nummer 0800 732 25 48 57 of door schriftelijke verzending van het Europees aanrijdingsformulier

072 519 40 00