PolisDirect

Category

Over deze verzekeraar:

Polis Direct is een internetverzekeraar die deel uitmaakt van de Bovemij Verzekeringsgroep, een van de grootste verzekeraars van Nederland. Deze verzekeraar legt zich exclusief toe op het aanbieden van online verzekeringen. In dit online aanbod vinden we eveneens een motorverzekering terug.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Deze verzekeraar biedt een complete motorverzekering aan, waarbij je zelf de gewenste financiële bescherming bepaalt. De algemene polisvoorwaarden van de Polis Direct motorverzekering kan je hier raadplegen.

Basisdekkingen
Bij Polis Direct heb je drie mogelijkheden om je motor te verzekeren:

• Basis Zekerheid (WA): Deze verzekering is wettelijk verplicht en biedt financiële bescherming wanneer je met je motor schade aan anderen of aan andermans spullen toebrengt.

• Extra Zekerheid (Beperkt Casco): Met deze waarborg is ook de schade aan je eigen motor verzekerd door brand, storm, hagel, botsingen met loslopende dieren en natuurrampen (lawines en overstromingen). Daarnaast ben je ook verzekerd voor het risico op diefstal, verduistering, joyriding of een poging daartoe.

• Volledige Zekerheid (Volledig casco/allrisk): Met deze verzekering ben je naast de wettelijke aansprakelijkheid en de beperkt cascodekking verzekerd voor schade of verlies van je motor door aanrijdingen, botsingen, over de kop slaan en van de weg geraken, en alle andere van buitenkomende oorzaken, inclusief eigen gebreken.

De verzekeraar komt alleen maar tussen ingeval van diefstal als je motor naast het standaardslot ook goed op slot stond met een ART-goedgekeurd slot.

Onder de waarborg Volledige Zekerheid zijn je helm en motorkleding automatisch meeverzekerd tot een bedrag van € 1.000 per opzittende. De direct of later aangebrachte voorzieningen zijn eveneens meeverzekerd op voorwaarde dat je de waarde daarvan aan de verzekeraar hebt opgegeven.

Schaderegeling en eigen risico
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een expert. Als je motor het nog waard is om hersteld te worden, betaalt Polis Direct de reparatiekosten. Je kiest zelf welk schadebedrijf de schade repareert.

Ingeval van diefstal of totaal verlies geldt voor nieuwe motoren met een cataloguswaarde tot € 25.000 een nieuwwaarderegeling. Op deze nieuwwaarde wordt vanaf het tweede jaar een maandelijks afschrijvingspercentage van 1 % toegepast.

In alle andere gevallen, of na het derde jaar van de nieuwwaardegarantie, wordt de dagwaarde vergoed, onder aftrek van de waarde van de restanten.

Ingeval van diefstal heb je, bovenop de verzekerde som, gedurende een periode van 30 dagen recht op een vergoeding van € 15 dag voor vervangend vervoer.

Het eigen risico wordt individueel bepaald op het polisblad.

Hulpverlening
Als je motor door een aanrijding of een verzekerde gebeurtenis niet meer verder kan rijden, of wanneer de bestuurder of de opzittenden niet in staat zijn om te sturen, heb je recht op hulpverlening.

In Nederland omvat deze hulp: het vervoer van je motor, de bestuurders en de opzittende, met bagage, naar een adres in Nederland. In het buitenland bestaat deze hulpverlening uit:
• vergoeding van de kosten van berging en sleping naar de dichtstbijzijnde garage;
• het vervoer naar Nederland als je motor niet binnen vier werkdagen gerepareerd kan worden;
• je terugreiskosten;
• vervangend vervoer ter waarde van € 35 gedurende een maximale periode van 30 dagen.

Als je gekozen hebt voor de waarborg Volledige Zekerheid ben je in het buitenland ook verzekerd van hulpverlening als je motor naar aanleiding van een mechanisch defect niet verder kan rijden. Je hebt in het buitenland bovendien recht op de vergoeding van de kosten van de noodreparatie langs de weg tot € 150 en het verzenden van onderdelen die ter plaatse niet verkrijgbaar zijn.

Aanvullende dekkingen
Polis Direct reikt drie aanvullende verzekeringen aan voor je motor:

• Ongevallenverzekering opzittenden: Deze verzekering betaalt een vast bedrag uit wanneer de bestuurder of de opzittende naar aanleiding van een ongeval blijvend invalide zijn of overlijden.

• Schade van opzittenden: Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van de bestuurder en de opzittende na een ongeval. Het gaat zowel om de materiële schade als de letselschade.

• Verhaalsrechtsbijstand: Je hebt de keuze uit Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Plus. Met het basispakket ben je verzekerd van juridische bijstand voor het verhalen van je schade op een aansprakelijke tegenpartij. Met de Plus waarborg ben je ook nog verzekerd voor de revindicatie van je motor en voor alle contractuele geschillen die te maken hebben met je motor.

Verzekering afsluiten en premie
De berekening van de verzekeringspremie gebeurt onder andere op basis van je woonplaats, je leeftijd, het aantal kilometers dat je per jaar rijdt, de waarde van je motor en de gekozen verzekeringsonderdelen. Daarnaast houdt Polis Direct rekening met een no-claimkorting die kan oplopen tot 75 %. Na vijf jaar in de hoogste trede geniet je automatisch een no-claimbescherming waardoor je maximaal een schadegeval per jaar mag indienen.

Als de motorverzekering van Polis Direct na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker je interesse wegdraagt, kan je online meteen een offerte aanvragen. Als je nog een motorverzekering hebt lopen bij een andere verzekeringsmaatschappij, kan je gebruik maken van de Opzegservice Polis Direct.

Schade melden en service
Je kunt de klantenservice van Polis Direct op verschillende manieren contacteren:

• telefonisch op het nummer 024 366 56 44 of 0900 0234;
• via het online contactformulier;
• door een mailtje te sturen naar polisdirect.service@bovemij.nl;
• of via een terugbeldienst.

Je hebt de verplichting om een schadegeval zo snel mogelijk aan de verzekeraar te melden. Dit kan je door het Europees schadeformulier in te vullen of via de mobiele website. Je kunt ook altijd mailen naar polisdirect.schade@bovemij.nl of bellen naar 024 366 56 33. Polis Direct stelt vervolgens een schadecoach aan die garant staat voor een persoonlijke begeleiding van je dossier.

0900 0234

polisdirect.service@bovemij.nl