OHRA

Category

Over deze verzekeraar:

OHRA is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die onderdeel uitmaakt van Delta Lloyd NV. Deze verzekeraar is gespecialiseerd in het aanbieden van online verzekeringsproducten. In het brede assortiment van OHRA vinden we eveneens een aantrekkelijke motorverzekering terug.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij OHRA stel je naar eigen wensen en behoeften de verzekeringsdekking voor je motor samen. De motorverzekering van OHRA is opgedeeld in zeven modules. De polisvoorwaarden vind je terug op deze pagina.

Basismodules
OHRA laat je de keuze uit vier basismodules:

• Module wettelijke aansprakelijkheid: Deze wettelijke verplichte verzekering dekt de financiële gevolgen wanneer je aansprakelijk gesteld zou worden voor een ongeval met je motor waarbij andere schade hebben opgelopen.

• Module brand, storm en natuur: Met deze dekking is je motor verzekerd voor schade door brand, explosie, blikseminslag, kortsluiting, storm, hagel, overstromingen en botsingen met wilde dieren.

• Module diefstal: Met deze module ben je financieel beschermd wanneer je motor gestolen wordt of schade oploopt tijdens een poging tot diefstal.

• Module aanrijding: Deze module verzekert je motor voor schade door aanrijdingen, omslaan, vandalisme, van de weg of te water raken. Onder deze waarborg zijn je motorhelm en –kleding automatisch meeverzekerd tot een bedrag van € 750 per schadegeval.

De verzekering komt alleen tussen voor diefstal wanneer je motor voldoet aan een aantal diefstalpreventie-eisen. Voor motoren van het merk Harley-Davidson en Ducati tot acht jaar oud wordt een SCM klasse M2 beveiligingssysteem en een ART-goedgekeurd slot categorie 4 verlangd. Nieuwe motoren met een cataloguswaarde hoger dan € 12.500 dienen eveneens uitgerust te zijn met een SCM klasse M2 veiligheid. Voor overige motoren is een ART-goedgekeurd slot voldoende.

Schaderegeling en eigen risico
De schade wordt in de regel vastgesteld door een expert. Als de schade nog hersteld kan worden, betaalt OHRA de reparatiekosten.

Voor nieuwe motoren met een cataloguswaarde tot € 17.500 geldt ingeval van totaal verlies of diefstal tijdens het eerste jaar een nieuwwaarderegeling. Vanaf de 13e t.e.m. de 36e maand wordt deze nieuwwaarde afgeschreven met een vaste afschrijving van 1 % per maand.

In alle andere gevallen, of na het verstrijken van de nieuwwaardegarantie, wordt de dagwaarde onder aftrek van de restantwaarde vergoed.

Voor de modules “brand, storm en natuur”, “diefstal” en “aanrijding” geldt een eigen risico van € 135. Als je kiest voor een vrijwillig hoger risico van € 450 krijg je een korting op je verzekeringspremie.

Hulpverlening
Als je naar aanleiding van een gedekt schadegeval niet meer verder kunt rijden heb je 24/7 recht op hulpverlening via de OHRA Hulpdienst. In Nederland bestaat deze hulp uit:
• vervoer van je motor naar een adres in Nederland;
• vergoeding van de stallings- en bergingskosten;
• jijzelf en je passagiers worden met hun bagage naar een adres in Nederland gebracht.

De hulp in het buitenland bestaat uit:
• je motor wordt naar de dichtstbijzijnde garage gebracht;
• de vergoeding van de noodzakelijke kosten van een noodreparatie langs de kant van de weg ter waarde van maximaal € 125;
• toezending van onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn;
• de vergoeding van extra verblijfkosten voor maximaal tien dagen ter waarde van € 75 per persoon per dag;
• als je motor niet binnen de twee werkdagen gerepareerd kan worden, zorgt OHRA voor de repatriëring naar Nederland;
• ingeval van totaal verlies neemt OHRA de invoer en vernietiging van je motor op zich.

Als je voor de module “Aanrijding” hebt gekozen, ben je ook verzekerd van pechhulp in het buitenland wanneer je motor niet meer verder kan rijden naar aanleiding van een mechanisch defect of elektrische storing.

Aanvullende modules
De basismodules kunnen bij OHRA naar eigen goeddunken nog aangevuld worden met enkele aanvullende modules:

• Module Accessoires: Met deze module kan je de later aangebrachte accessoires op je motor laten meeverzekeren. Dit kan echter alleen in combinatie met de module “Aanrijding” of de module “Diefstal”. Je hebt de keuze uit twee pakketten: een verzekerd bedrag van € 1.250 (en € 500 voor audiovisuele apparatuur) of een verzekerd bedrag van € 3.500 (en € 1.500 voor audiovisuele apparatuur).

• Module ongevallen opzittenden: Deze verzekering keert ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden van de bestuurder en/of de passagiers een vaste vergoeding uit. Je kunt kiezen uit drie pakketten naargelang de vergoedingen voor blijvende invaliditeit/overlijden: pakket 1 (€ 10.000/€ 5.000), pakket 2 (€ 15.000/€ 7.500) en pakket 3 (€ 25.000/€ 12.500).

• Module rechtsbijstand motorrijtuig: Met deze module ben je verzekerd van professionele juridische hulp wanneer je een conflict hebt over je motor, in het bijzonder om schade te verhalen op derden, ingeval van een contractueel meningsverschil of wanneer je voor de strafrechter moet verschijnen.

Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie is afhankelijk van verschillende factoren. Onder andere de waarde van je motor, de gekozen verzekeringsmodules en je woonplaats zijn van doorslaggevend belang. OHRA hanteert een bonus-malussysteem met een hoge instapkorting van 60 %. De no-claimkorting voor schadevrij rijden kan oplopen tot 80 % en geldt ook voor je wagen.

Ga ook even te rade bij je werkgever of deze geen afspraak heeft met OHRA waardoor je misschien in aanmerking komt voor een collectiviteitskorting.

Als onze persoonlijke accounthandige vergelijker je interesse voor de motorverzekering van OHRA heeft gewekt, kan je deze verzekeringspolis meteen online afsluiten.

Schade melden en service
Als Maud, de virtuele medewerker van OHRA, geen antwoord heeft gevonden op je vraag, kan je nog altijd terecht bij de klantenservice:
• telefonisch op het nummer 026 400 40 40;

• via het online contactformulier;
• via de sociale media Twitter en Facebook;
• of via je persoonlijke Mijn OHRA omgeving op de website, van waaruit je de meeste zaken die verband houden met je verzekeringspolis zelf kunt regelen.

Bij OHRA heb je twee mogelijkheden om schade te melden: via het online schadeformulier of telefonisch via de klantenservice. Voor dringende hulpverlening kan je een beroep doen op de 24/7 OHRA Hulpdienst via het nummer +31 1264002310.

026 400 40 40