NetPolis

Category

Over deze verzekeraar:

Netpolis is een onafhankelijk verzekeringsbedrijf dat uitsluitend verzekeringspolissen via het internet aanbiedt. Deze verzekeraar biedt verzekeringen aan van de grootste verzekeringsmaatschappijen van Nederland. In haar verzekeringsassortiment treffen we ook een motorverzekering aan.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Netpolis biedt motorverzekeringen aan van verschillende gerenommeerde verzekeraars, waarvan je zelf de samenstelling bepaalt.

Op deze pagina vind je meer informatie terug over de verzekeringsvoorwaarden. De inhoud van de algemene polisvoorwaarden verschilt bijgevolg naargelang de gekozen achterliggende verzekeraar. Hier vind je een overzicht terug van de maatschappijen waarmee Netpolis samenwerkt. Voor een inhoudelijke vergelijking raden we aan om gebruik te maken van onze handige vergelijker.

Basisdekkingen
Bij Netpolis heb je de keuze uit drie verschillende verzekeringsformules:

• De WA-verzekering: Met deze wettelijke verplichte verzekering ben je verzekerd voor schade die je met je motor toebrengt aan anderen. De verzekeraar betaalt in dat geval de schadevergoeding aan deze derden.

• Beperkt Casco: Met deze dekkingswaarborg is je motor niet alleen verzekerd voor diefstal, maar bijvoorbeeld ook voor schade door brand, storm en natuurrampen.

• Volledig Casco: Met deze verzekering ben je verzekerd voor schade of verlies door de risico’s van het Beperkt Casco, nog aangevuld met aanrijdingsschade, ook door eigen schuld.

Bij de meeste verzekeraars kan je je motorhelm en –kledij laten meeverzekeren.

Bij diefstal komt de verzekeraar alleen tussen als je kan aantonen dat je motor was uitgerust met een klasse 4 ART-goedgekeurd slot.

Schaderegeling en eigen risico
Als de beschadiging aan je motor nog hersteld kan worden, zal de verzekeraar de reparatiekosten betalen.

Ingeval van totaal verlies of diefstal is de schadevergoeding afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar. Voor nieuwe motors tot een bepaalde cataloguswaarde geldt doorgaans een nieuwwaarderegeling van een of drie jaar, al of niet met een maandelijkse afschrijvingsregeling na het eerste jaar.

In alle andere gevallen, of wanneer de nieuwwaardegarantie verstreken is, wordt de dagwaarde onder aftrek van de wrakwaarde vergoed.

Ook het eigen risico is afhankelijk van de achterliggende verzekeraar. Bij sommige verzekeraars heb je de keuze om een vrijwillig hoger risico te kiezen, waardoor je een lagere premie betaalt.

Hulpverlening
De waarborg “hulpverlening” is meestal standaard in de WA-dekking inbegrepen. Wanneer je in Nederland te maken krijgt met een schadegeval zorgt de verzekeraar voor het vervoer naar een adres in Nederland.

De hulpverlening in het buitenland bestaat in het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. Als je motor daar niet tijdig gerepareerd kan worden, betaalt de verzekeraar de vervoerskosten naar Nederland.

Onder een volledige cascoverzekering heb je dikwijls ook recht op hulp ingeval van pech door een mechanische stoornis of defect in het buitenland.

Aanvullende dekkingen
Netpolis biedt een drietal aanvullende dekkingen aan:

• Schadeverzekering voor opzittenden: Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade die jijzelf of je passagiers lijden naar aanleiding van een ongeval met je motor. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van aanpassingen, inkomstenderving en medische behandelingen.

• Verhaalsbijstandverzekering: Deze waarborg voorziet in juridische bijstand bij het verhalen van schade op anderen.

• No-claimbeschermer: Om te vermijden dat je verworven no-claimkorting naar aanleiding van een schadegeval verloren gaat, zou je kunnen overwegen om deze korting te beschermen. Je kunt dan eenmaal per verzekeringsjaar een schadegeval aanmelden, zonder dat je de opgebouwde no-claimkorting verliest.

Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie is afhankelijk van de gekozen verzekeringsformule, de waarde van je motor en je postcode. Daarnaast kan je bij Netpolis van diverse kortingen genieten:
• een no-claimkorting voor schadevrij rijden;
• een ZesWielenBonus als je ook je auto via Netpolis laat verzekeren;
• een Winterstopkorting van 10 % als je je motor tijdens de wintermaanden op stal laat;
• een regiokorting als je in een geografische verkeersveilige omgeving woont.

Via de website van Netpolis kan je vrijblijvend een offerte aanvragen. Na goedkeuring kun je de polis online afsluiten, waarna je ook meteen voorlopige dekking verkrijgt.

Schade melden en service
De klantenservice van Netpolis verloopt grotendeels digitaal. Je kunt Netpolis echter contacteren:
• via het online vragenformulier;
• of via het e-mailadres post@netpolis.nl.

Schade melden, kan online via deze link.

Voor al je vragen over je schadedossier kan je 24/7 telefonisch terecht op het nummer 0187 488 400. Verzekerden van Netpolis kunnen een beroep doen op de schadeherstelbedrijven van Topherstel of Schadegarant, naargelang de gekozen verzekeraar.

0187 488 400

post@netpolis.nl