Meeus

Category

Over deze verzekeraar:

Meeùs is een aangesloten instelling van UMG Verzekeringen B.V., dat op haar beurt onderdeel is van Aegon. Deze verzekeraar is een van de grootste verzekeringstussenpersonen van Nederland en werkt samen met een uitgebreid netwerk van onafhankelijke verzekeringsadviseurs. In haar verzekeringsassortiment vinden we eveneens een motorverzekering terug.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Meeùs geeft je de mogelijkheid om je motorverzekering volledig naar eigen wensen en behoeften in te vullen.

Wij hebben de algemene voorwaarden alvast grondig nagelezen en de belangrijkste aandachtspunten voor jou op een rijtje gezet.

Basisdekkingen
Bij Meeùs heb je de keuze uit drie verschillende verzekeringsformules:

• WA-verzekering motor: Met deze formule ben je verzekerd voor je wettelijke aansprakelijkheid wanneer je met je motor schade aan anderen of hun goederen zou toebrengen.

• WA Beperkt Casco motorverzekering: Deze waarborg verzekert ook beschadiging of verlies van je eigen motor door diefstal, brand, aanrijding met dieren, storm, inslag van hagelstenen op de carrosserie, natuurrampen, relletjes, transport door een professionele vervoerder, ook wanneer deze schade ontstaan is tijdens het takelen of slepen.

• WA Volledig Casco motorverzekering: Het Beperkt Casco wordt hier nog aangevuld met schade of volledig verlies door slippen, botsen, omslaan, van de weg of te water raken, ook als gevolg van een eigen gebrek, of door elk ander plotseling van buitenkomend onheil.

Je navigatieapparatuur is zowel bij de beperkte, als bij de volledige cascoverzekering, altijd automatisch meeverzekerd. Hetzelfde geldt voor beeld- en geluidsapparatuur tot maximaal de verzekerde som.

Als je kiest voor de volledige cascoverzekering is je helm en motorkleding standaard meeverzekerd voor een bedrag van € 750.

Als de belettering en de beschildering van je motor naar aanleiding van een verzekerd schadegeval beschadigd werd, heb je recht op een maximale vergoeding van € 500.

Schaderegeling en eigen risico
De schade aan je motor wordt vastgesteld in onderling overleg of door een expert van Meeùs. Ingeval van beschadiging worden de reparatiekosten vergoed.

Voor nieuwe motoren met een cataloguswaarde tot € 25.000 geldt ingeval van totaal verlies of diefstal de volgende nieuwwaarderegeling:
• binnen de eerste 15 maanden wordt de volledige nieuwwaarde terugbetaald;
• vanaf de 15e maand wordt de nieuwwaarde verminderd met 12 % en nog eens met 1 % per verstreken maand;
• tijdens het derde jaar wordt de nieuwwaarde verminderd met 24 % en nog eens met 0,5 % per verstreken maand.

Nadien, of in alle andere gevallen, gebeurt de schaderegeling op basis van de dagwaarde van je motor vlak voor het schadegeval, onder aftrek van de wrakwaarde.

Ingeval van diefstal heb je bovenop de verzekerde som nog recht op een dagvergoeding van 15 € tot op het ogenblik dat je motor wordt teruggevonden of tot het ogenblik van uitbetaling, en dit gedurende een maximale periode van 30 dagen.

Het eigen risico voor schadegevallen die onder de cascowaarborgen vallen, bedraagt in de regel € 90, tenzij anders overeengekomen. Als de bestuurder nog geen 24 jaar oud was, geldt een extra eigen risico van € 45. Als je motor gestolen werd, ondanks het feit dat deze uitgerust was met een SCM-goedgekeurd veiligheidssysteem, wordt het eigen risico met € 90 verminderd.

Hulpverlening
Onder de WA-verzekering geniet je bij Meeùs van hulpverlening na een ongeval. In Nederland bestaat deze hulp uit het vervoer van je motor naar een adres in Nederland en het vervoer van de bestuurder, de opzittenden en hun bagage per taxi.

In het buitenland kan je rekenen op:
• de vergoeding van de noodzakelijke kosten van het bergen, slepen en vervoer naar de dichtstbijzijnde garage;
• het vervoer van je motor naar een adres in Nederland als deze niet binnen de vier werkdagen kan gerepareerd worden;
• de vergoeding van de terugreiskosten van bestuurder en passagiers.

Als je gekozen hebt voor een cascodekking heb je via de Meeùs Hulpdienst ook recht op pechhulp door een mechanisch gebrek tot een maximum van € 125 en de verzending van onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn.

Aanvullende dekkingen
Voor nog meer financiële zekerheid op de baan biedt Meeùs een aantal aanvullende dekkingen aan:

• Schade opzittenden: Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade die jij en je passagiers naar aanleiding van een ongeval zouden oplopen.

• Rechtsbijstand Motorrijtuig: Met deze waarborg geniet je van rechtsbijstand naar aanleiding van juridische conflicten door je deelname aan het verkeer of bijvoorbeeld voor geschillen over de verzekering of reparatie van je motor.

Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie wordt berekend aan de hand van de volgende gegevens: je woonplaats, je leeftijd, de kenmerken van je motor (merk, type, bouwjaar) en het aantal schadevrije jaren. Uiteraard is ook de gekozen verzekeringsformule doorslaggevend voor de berekening van de premie.

Als je met een succes een cursus rijvaardigheid hebt afgelegd, geniet je van 15 % korting op je cascopremie. Op de motorverzekering van Meeùs is extra korting van kracht op grond van de 2e gezinsautoregeling.

Heeft het gebruik van onze handige vergelijker je interesse voor deze motorverzekering gewekt, dan kan je deze eenvoudig online afsluiten.

Schade melden en service
Meeùs reikt op haar website een uitgebreide rubriek “veelgestelde vragen” aan, waarin je het antwoord op de meeste van je vragen zal terugvinden. Moest je toch nog vragen hebben, kan je de klantenservice bereiken:
• telefonisch op het nummer 0900 750 75 00;
• via het online contactformulier;

• via de terugbeldienst;
• via de sociale media Twitter en Facebook;
• of via een bezoek aan de dichtstbijzijnde Meeùs vestiging.

Als je met je motor schade hebt opgelopen, kan je dit eenvoudig online melden via je persoonlijke Meeùs account. Bij deze verzekeraar heb je echter ook de mogelijkheid om schade mobiel te melden. Als je behoefte hebt aan dringende hulpverlening kan je dag en nacht terecht bij de Meeùs Hulpdienst op het nummer +31 20 592 97 91.

0900 750 75 00