klaverblad

Category

Over deze verzekeraar:

Klaverblad Verzekeringen bestaat al sinds 1850 en is ondertussen uitgegroeid tot een middelgrote verzekeraar. Deze verzekeraar opereert volledig onafhankelijk en werkt samen met een netwerk van ongeveer 3.200 zelfstandige assurantiekantoren. Onder de rubriek “overige verzekeringen” vinden we eveneens een motorverzekering terug.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Motorrijders kunnen hun gemotoriseerde tweewieler bij Klaverblad laten verzekeren met een persoonlijke accountmotorverzekering.

De algemene polisvoorwaarden kan je persoonlijke accounthier nalezen.

Basisdekkingen
Bij Klaverblad heb je de keuze uit verschillende verzekeringsmodules:

• Module WA: Met deze module ben je financieel beschermd wanneer je aansprakelijk zou gesteld worden voor een ongeval met je motor. De verzekeraar komt dan tussen in de vergoeding van de schadevergoedingen aan de schadelijdende derden.

• Module Beperkt Casco: Met deze verzekering ben je ook verzekerd voor beschadiging of verlies van je motor door: brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, diefstal, verduistering, joyriding, storm, hagel, natuurrampen (overstroming, aardbeving, lawine of vulkanische uitbarsting), botsing met loslopende dieren of vogels, botsingen met voetgangers, fietsers of andere ongemotoriseerde verkeersdeelnemers, en schade tijdens het transport van je motor (met uitzondering van lakschade en schrammen).

• Module Volledig Casco: Met deze module ben je naast de risico’s onder het Beperkt Casco eveneens verzekerd voor schade door verkeersongelukken, ook als die het gevolg zijn van je eigen schuld of een eigen gebrek, en voor schade door alle andere van buiten komende onheilen.

Bovenop het verzekerde bedrag wordt onder de cascowaarborgen ook nog tot € 375 per persoon uitgekeerd voor schade aan een helm, kleding en schoenen.

Voor later ingebouwde audioapparatuur wordt maximaal € 500 vergoed. Als je de aankoopfacturen niet kan voorleggen, heb je nog recht op € 125. Voor de vergoeding van audio wordt uitgegaan van een vaste waardevermindering van 2 % per maand.

Andere apparatuur, zoals telefoons, laptops en tomtoms, is niet verzekerd.

Om in aanmerking te komen voor de diefstalwaarborg moet je motor wel uitgerust zijn met een 4-sterren ART-goedgekeurd slot. In sommige gevallen kan de verzekeraar extra diefstalpreventiemiddelen eisen. Als je je niet houdt aan deze bijkomende veiligheidsvoorschriften wordt het eigen risico verhoogd met € 500 en is de nieuwwaarderegeling niet van toepassing.

Schaderegeling en eigen risico
De schade wordt vastgesteld door een expert. Als je motor nog hersteld kan worden, vergoedt Klaverblad de reparatiekosten. Als de verwachte kosten minder dan € 750 bedragen, hoef je het akkoord van de verzekeraar niet af te wachten om de schade te laten herstellen.

Ingeval van totaal verlies of diefstal wordt in principe de dagwaarde van vlak voor het schadegeval uitgekeerd.

Als je een volledig cascoverzekering hebt afgesloten, kom je tijdens de eerste drie jaar in aanmerking voor een nieuwwaarderegeling op voorwaarde dat het gaat om een nieuwe motor met een oorspronkelijke nieuwwaarde tot € 25.000.

Het standaard eigen risico bedraagt € 100, tenzij anders overeengekomen. Als de bestuurder jonger is dan 24 jaar en bij de verzekeraar niet bekend is als regelmatige bestuurder wordt dit eigen risico verhoogd met € 150.

Hulpverlening
Onder de WA-dekking heb je recht op hulp als je naar aanleiding van een verzekerd schadegeval niet verder kunt rijden. In Nederland zorgt Klaverblad ervoor dat je motor naar een reparatiebedrijf of naar een adres in Nederland wordt gebracht. Ook je passagiers en bagage worden naar hun bestemming gebracht.

Naar aanleiding van een schadegeval in het buitenland heb je recht op de volgende tegemoetkomingen:
• je motor wordt naar de dichtstbijzijnde hersteller gebracht;
• als je motor niet binnen de vier werkdagen gerepareerd kan worden, regelt Klaverblad het vervoer naar een adres in Nederland;
• in dat geval worden ook je reiskosten naar Nederland betaald;
• ingeval van totaal verlies in het buitenland worden de kosten van vernietiging en invoer ten laste genomen.

Als je hebt gekozen voor de volledige cascoverzekering heb je ook recht op hulp bij pech in het buitenland. Klaverblad vergoedt dan de kosten voor hulp langs de weg tot € 125 en de verzendingskosten van onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn.

Aanvullende dekkingen
Voor nog meer financiële zekerheid in het verkeer biedt Klaverblad twee aanvullende verzekeringsmodules aan:

• Module Verkeersrechtsbijstand: Met deze module ben je verzekerd voor juridische hulp en bijstand voor het verhalen van je schade, wanneer je voor de strafrechter moet verschijnen, voor het terugeisen van je inbeslaggenomen rijbewijs en/of motor, en voor de revindicatie van je motor.

• Module Ongevallenverzekering opzittenden: Als je een ongeval met de motor krijgt en daardoor overlijdt of blijvend invalide raakt, heb je recht op een eenmalige uitkering. Hetzelfde geldt voor de opzittenden.

Verzekering afsluiten en premie
De berekening van je verzekeringspremie is onder andere afhankelijk van de waarde van je motor, de gekozen verzekeringsformule, de eventuele aanvullende dekkingen en de plaats waar je woont. Klaverblad hanteert eveneens een bonus-malussysteem waardoor schadevrij rijden wordt beloond met een no-claimkorting.

Als je na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker bent uitgekomen op de motorverzekering van Klaverblad, kan je hier het online aanvraagformulier downloaden.

Schade melden en service
Voor al je vragen over de motorverzekering kan je terecht bij de klantenservice van Klaverblad:
• telefonisch op het nummer 079 3 204 549;
• via het persoonlijke accountonline contactformulier;
• of via een bezoek aan een assurantieadviseur bij jou in de buurt.

Als je een verzekeringsadviseur hebt, doe je er goed aan om de schade zo snel mogelijk bij deze adviseur te melden. Als je je verzekeringszaken graag zelf regelt, kan je schade ook zelf online melden.

079 3 204 549

klantenservice@abnamro.nl

klantenservice@abnamro.nl