iak

Category

Over deze verzekeraar:

IAK heeft meer dan 85 jaar ervaring in het adviseren en bemiddelen in verzekeringen voor particulieren en bedrijven. Zij is een van de grootste verzekeringsadviseurs van Nederland en maakt deel uit van de Unirobe Meeùs Groep (UMG), op haar beurt onderdeel van Aegon. In het verzekeringsassortiment van deze verzekeraar treffen we eveneens een interessante motorverzekering aan.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De motorverzekering van IAK maakt deel uit van het IAK Privé Pakket. Je bepaalt zelf in welke mate je je motor financieel wenst te beschermen.

De algemene polisvoorwaarden van de motorverzekering van IAK kan je nalezen op deze pagina.

Basisdekkingen
IAK reikt drie verschillende basisdekkingen aan:

• Alleen WA: Als je aansprakelijk zou gesteld worden voor een ongeval met je motor waarbij je schade aan derden of aan de spullen van deze derden hebt veroorzaakt, betaalt de verzekeraar de schadevergoedingen. Deze verzekering is wettelijk verplicht.

• WA + Beperkt casco: Met deze waarborg is ook de schade aan je eigen motor verzekerd. Je bent dan verzekerd voor schade of verlies van je motor door diefstal, joyriding of poging daartoe, storm, hagel, overstromingen, vallend gesteente, brand, ruitbreuk, blikseminslag, ontploffing en botsingen met dieren.

• WA + Volledig casco: Deze dekking biedt naast de risico’s van het Beperkt casco ook financiële bescherming voor beschadiging of verlies door botsingen, omslaan, slippen, aanrijdingen, vandalisme en ongevallen door slijtage of constructiefouten.

Kleding- en helmschade zijn automatisch verzekerd tot € 500 per persoon en per gebeurtenis. Accessoires zijn verzekerd tot maximaal 10 % van de catalogusprijs. De vergoeding voor audiovisuele en/of beeldapparatuur bedraagt maximaal € 500.

Schaderegeling en eigen risico
Als de schade meer bedraagt dan € 500 dient IAK de mogelijkheid te krijgen om deze schade vóór reparatie te laten vaststellen door een expert. Als je motor nog hersteld kan worden, betaalt IAK de reparatiekosten.

Ingeval van diefstal of totaal verlies tijdens het eerste verzekeringsjaar wordt voor nieuwe motoren de nieuwwaarde vergoed. Nadien wordt tot en met het vierde jaar de volgende afschrijvingsregeling toegepast:
• maand 13 t/m 24: 1 %;
• maand 25 t/m 36: 1,5 %;
• maand 37 t/m 48: 2 %.

Na het verstrijken van deze garantieperiode, of in alle andere gevallen, keert IAK de dagwaarde van je motor uit van vlak voor de schadegebeurtenis, verminderd met de waarde van de restanten.

Het eigen risico bedraagt standaard € 90. Bij de Volledig casco-dekking kan je opteren voor een vrijwillig hoger risico waardoor je van een premievoordeel geniet. Dit verhoogd eigen risico geldt dan niet voor de schadegevallen die onder het Beperkt casco vallen.

Bij het Volledig casco geldt er voor bestuurders jonger dan 24 jaar eveneens een verhoogd risico van € 45.

Als je motor niet gestald staat in een afgesloten ruimte en wordt gestolen in een van de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht, geldt een eigen risico van € 450.

Hulpverlening en pechhulp
IAK biedt haar klanten naar aanleiding van een verzekerd schadegeval via SOS International gratis hulpverlening in binnen- en buitenland aan. In Nederland bestaat deze hulpverlening uit de berging en het vervoer van je motor naar een door de verzekerde te bepalen adres en het vervoer van de opzittenden en hun bagage.

In het buitenland levert IAK ook ingeval van pech de volgende verzekeringsprestaties:
• als de motor niet binnen de twee werkdagen hersteld kan worden, zorgt de verzekeraar voor de repatriëring van je motor en de opzittenden (met hun bagage) naar een adres in Nederland;
• een vervangende motor ter waarde van € 100 per dag als je je reis wenst voort te zetten, voor een periode van twee dagen als je doorreist naar je eindbestemming, of voor een periode van drie dagen om terug thuis te geraken;
• als er geen vervangende motor geleverd kan hebben, heb je recht op drie extra overnachtingen ter waarde van € 100 per verzekerde;
• verzending van onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn;
• kosten van slepen, bergen, bewaken en vervoer naar een hersteller;
• de kosten van noodzakelijk herstel langs de kant van de weg (manuren) tot hoogstens € 125 per schadegeval;
• ingeval van totaal verlies of diefstal in het buitenland betaalt de verzekeraar de kosten van invoer en vernietiging.

Aanvullende dekkingen
Voor nog meer financiële zekerheid en vrijheid op de baan stelt IAK een drietal uitbreidingen voor:

• SOS Hulpverlening: Met deze waarborg kan je de standaardhulpverlening uitbreiden. Je bent dan ook verzekerd voor pechhulp buiten de woonplaats in Nederland. In het buitenland komt de verzekeraar bijkomend tussen in vervangend vervoer en extra verblijfkosten.

• Rechtsbijstand: Deze verzekering is voornamelijk van belang wanneer je niet volledig casco verzekerd bent en de schade aan je motor op derden dient te verhalen. In dat geval kan je rekenen op deskundige rechtsbijstand om deze schade op de aansprakelijke tegenpartij te verhalen.

• Ongevallen opzittendenverzekering: Met deze waarborg krijgen de bestuurder en de opzittende vaste bedragen vergoed ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden naar aanleiding van een ongeval. Het maakt daarbij niet uit wie de schuld draagt voor dit ongeval.

Verzekering afsluiten en premie
De berekening van de verzekeringspremie gebeurt onder andere op basis van je leeftijd, je postcode, de waarde van je motor, de gekozen verzekeringsformules en het eventueel vrijwillig verhoogd risico.

IAK hanteert tevens een bonus-malussysteem, met een no-claimkorting voor schadevrij rijden. Vanaf 24 jaar bedraagt de instapkorting 35 %. Ben je ouder dan 35 jaar dan begin je met een korting van 55 %, met uitzicht op een maximale no-claimkorting van 75 %.

Interessant om weten, is dat IAK een aantrekkelijke tweede motorverzekering aanbiedt voor je partner.

Als je in het IAK Privé Pakket meerdere verzekeringspolissen afsluiten, maak je aanspraak op een pakketkorting die kan oplopen tot 12,50 %.

Als het gebruik van onze handige vergelijker je interesse voor deze motorverzekering heeft gewekt, kan je via de website van IAK online een offerte aanvragen.

Schade melden en service
De klantenservice van IAK staat op verschillende manieren klaar om het hoofd te bieden aan al je vragen:
• telefonisch op het nummer 040 261 18 21;

• via het online contactformulier;
• via een terugbeldienst;
• via de IAK app.

Als je te maken krijgt met een schadegeval dien je dit binnen de kortst mogelijke termijn aan IAK te melden. Bij IAK kan je na melding van de schade via Mijn IAK rekenen op een snelle schadebehandeling. Ingeval van nood of behoefte aan dringende hulpverlening kan je dag en nacht terecht op het alarmnummer 020 651 51 51.

040 261 18 21