ENRA

Category

Over deze verzekeraar:

ENRA Verzekeringen maakt deel uit van de Bovemij Verzekeringsgroep (een van de grootste verzekeraars van Nederland) en is gespecialiseerd in het aanbieden van tweewielerverzekeringen. De motorverzekering van ENRA wordt aangeboden via Combi Motors’Verzekeringen B.V.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij ENRA kan je de verzekeringswaarborgen voor je motor naar eigen goeddunken samenstellen.

Op deze pagina kun je de algemene voorwaarden van de motorverzekering van ENRA rustig nalezen.

Basisdekkingen
ENRA Verzekeringen biedt drie verschillende basisdekkingen aan:

• De wettelijk verplichte WA-dekking, waardoor je verzekerd bent voor de schade die je met je motor aan anderen of aan andermans bezittingen zou toebrengen. De verzekeraar komt dan tussen in de betaling van de materiële en de lichamelijke schadevergoedingen. Een vervangende soortgelijke motor is meeverzekerd gedurende de periode van herstel of onderhoud.

• WA + Beperkt Casco: Met deze verzekering is je motor verzekerd voor beschadiging of verlies door brand, storm, natuurgeweld (zoals hagel, overstroming en vallend gesteente), explosies, kortsluiting, botsing met loslopende dieren, diefstal of poging daartoe, joyriding, verduistering en relletjes.

• WA + Volledig Casco: Naast de risico’s van het beperkt casco is je motor ook verzekerd voor aanrijdingsschade, schade aan de motor die je zelf veroorzaakte of voor schade terwijl je motor geparkeerd stond.

Accessoires worden standaard tot € 500 meeverzekerd.

Motorhelm en –kledij zijn automatisch verzekerd tot een bedrag van € 500 per persoon. Mits betaling van een premietoeslag kan dit bedrag nog opgetrokken worden.

Belangrijk om weten, is dat je onder de cascoverzekeringen een vergoeding krijgt voor vervangend vervoer van maximaal € 15 per dag gedurende 30 dagen.

Schaderegeling en eigen risico
De schade wordt in principe vastgesteld door een expert. Als je motor het nog waard is om te herstellen, vergoedt ENRA de reparatiekosten.

Als je de eerste eigenaar bent van een nieuwe motor geniet je ingeval van totaal verlies of diefstal standaard van een nieuwwaarderegeling:
• De eerste twaalf maanden krijg je de volledige nieuwwaarde vergoed;
• Nadien wordt tot en met de 36e maand een afschrijvingspercentage van 2 % per maand toegepast.

Voor tweedehands motors die niet ouder zijn dan vijf jaar geldt het eerste jaar een vergoeding aan aanschafwaarde.

In alle andere gevallen, of na het verstrijken van de garantieperiodes voor nieuwe of gebruikte motors, wordt nog de dagwaarde uitbetaald.

Bij diefstal en beschadiging geldt een eigen risico van € 125. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar hanteert ENRA een extra eigen risico van € 70.

Hulpverlening
Al met de WA-dekking ben je verzekerd voor pechhulpverlening in binnen- en buitenland. Binnen Nederland krijg je hulp van de Hulpdienst als je motor niet verder kan rijden of de bestuurder de motor niet meer kan besturen na een ongeval. De hulpverlening bestaat uit:
• het transport van je motor naar een adres in Nederland;
• het vervoer van de passagiers naar een adres in Nederland.

In het buitenland bestaat deze hulp uit:
• vervangend vervoer tot € 75 per dag met een maximum van € 1.000, of de terugreiskosten per openbaar vervoer;
• transport van je motor naar een adres in Nederland;
• als je motor niet binnen de twee dagen gerepareerd kan worden, betaalt ENRA de extra verblijfkosten voor maximaal 10 dagen tot € 50 per persoon per dag, en de stallingskosten en vervoer naar de dichtstbijzijnde garage tot maximaal € 1.000;
• kosten van het toezenden van onderdelen als deze niet op korte termijn te verkrijgen zijn;
• kosten van douaneheffingen en vernietiging ingeval van totaal verlies van de motor.

Voor motoren die jonger zijn dan 10 jaar geldt de hulpverlening ook ingeval van pech buiten de woonplaats op voorwaarde dat je motor casco verzekerd is.

Aanvullende dekkingen
Voor nog meer veiligheid en financiële bescherming reikt ENRA Verzekeringen een aantal aanvullende verzekeringen aan:

• Rechtsbijstand: ENRA biedt tot maximaal € 25.000 juridische ondersteuning bij het verhalen van je lichamelijke en materiële schade naar aanleiding van een ongeval.

• Ongevallenverzekering voor opzittenden: Deze verzekering dekt het risico van blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval van degenen die op de motor zaten. Bij blijvende invaliditeit wordt een maximaal bedrag van € 10.000 uitgekeerd en bij overlijden wordt een maximaal bedrag van € 5.000 aan de nabestaanden betaald. De medische kosten of schade aan goederen worden vergoed tot maximaal € 450.

Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie is afhankelijk van uiteenlopende factoren, onder andere je postcode en de waarde van je motor spelen daarbij een belangrijke rol. Verder hanteert ENRA Verzekeringen een bonus-malussysteem waardoor schadevrij rijden wordt beloond met een no-claimkorting die kan oplopen tot 80 %.

Via onze handige vergelijker kom je te weten of de motorverzekering van ENRA aan jouw verwachtingen voldoet, waarna je deze polis desgewenst ook online kunt afsluiten.

Schade melden en service
Voor vragen over deze motorverzekeringen kan je een beroep doen op de klantenservice van ENRA Verzekeringen:
• telefonisch op het nummer 0228 52 0000;
• via e-mail op polisafdeling2@enra.nl of via info@enra.nl voor meer algemene vragen;
• via het online contactformulier;
• of via deze link om adreswijzigingen door te geven.

Als je het slachtoffer wordt van schade met je motor dien je dit zo snel mogelijk aan ENRA te melden. Dit kan door contact op te nemen met de klantenservice of te mailen naar schadeafdeling2@enra.nl.

0228 52 0000

polisafdeling2@enra.nl