Diks

Category

Over deze verzekeraar:

DIKS Verzekeringen is een onafhankelijke verzekeringstussenpersoon die tussen aanbieder en afsluiter staat. Sedert 1997 biedt deze verzekeraar online verzekeringen aan. Deze verzekeraar selecteert voor jou de goedkoopste motorverzekering.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Via de website van DIKS kan je op zoek naar een motorverzekering die het best geschikt is voor je motor.

Basisdekkingen
Bij DIKS Verzekeringen heb je de keuze uit drie verschillende dekkingen:

• WA-dekking: Met deze waarborg ben je verzekerd voor de schade die je met je motor aan anderen of andermans goederen zou toebrengen. De verzekeraar zorgt voor de vergoeding van de schadelijdende derden.

• WA + beperkt casco: Naast de WA-dekking wordt ook de schade aan je eigen motor vergoed. Je bent onder andere verzekerd voor schade of verlies van je motor door brand, explosie, kortsluiting, diefstal, joyriding, inbraak, ruitbreuk, aanrijding met wild, overstroming, aardbeving, hagel, storm en transportschade (uitgezonderd schrammen en lakschade).

• WA + volledig casco: Met deze waarborg ben je bovenop de risico’s van het beperkt casco verzekerd voor schade door botsen, omslaan, van de weg of te water geraken, en alle andere schades van buitenaf.

De specifieke bepalingen over de verzekering van accessoires, motor en kledij zijn afhankelijk van de uiteindelijk gekozen motorverzekering.

Om van de diefstalwaarborg te kunnen genieten, stellen de meeste verzekeraars een aantal diefstalpreventiemaatregelen voorop, zoals de beveiliging van je motor met een categorie 4 ART-goedgekeurd slot.

Belangrijk om weten, is dat je bij DIKS Verzekeringen recht hebt op gratis verhaalsrechtsbijstand voor het verhalen van je materiële en lichamelijke schade op een aansprakelijke tegenpartij.

Schaderegeling en eigen risico
Als de schade aan je motor nog hersteld kan worden, betaalt de verzekeraar de reparatiekosten.

Ingeval van totaal verlies of diefstal hangt de vergoeding af van de gekozen garantieregeling. Voor nieuwe motoren geldt gedurende het eerste jaar doorgaans een nieuwwaardegarantie. Je krijgt dan de nieuwwaarde van je motor uitbetaald, zodat je een gelijksoortige motor kan aanschaffen. Vanaf het tweede jaar wordt deze nieuwwaarde meestal verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage. Na het verstrijken van de garantieperiode wordt de dagwaarde onder aftrek van de waarde van de restanten vergoed.

Het eigen risico hangt af van de achterliggende verzekeraar. Soms heb je de keuze voor een hoger eigen risico waardoor je van een lagere premie kan genieten. In sommige gevallen wordt dan weer verplicht een hoger eigen risico toegepast volgens de leeftijd en/of de woonplaats van de bestuurder.

Aanvullende dekkingen
De basisdekkingen van DIKS Verzekeringen kunnen gecombineerd worden met twee aanvullende dekkingen:

• een ongevallen opzittendenverzekering: Ongeacht de schuldvraag keert deze verzekering bij overlijden of blijvende invaliditeit van de opzittenden naar aanleiding van een ongeval een vast bedrag uit.

• een schadeverzekering voor inzittenden: Deze verzekering vergoedt de werkelijke schade die de bestuurder of de opzittenden naar aanleiding van een ongeval zouden lijden. Het gaat bijvoorbeeld om de vergoeding van de kosten van een medische behandeling, huishoudelijke hulp, smartengeld en uitvaartkosten.

Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie wordt berekend aan de hand van verschillende factoren, enerzijds op basis van een aantal specificaties van je motor (type, aantal cc en het gewicht) en anderzijds op basis van je persoonlijke gegevens (leeftijd, woonplaats en het aantal schadevrije jaren).

Soms kan je op je motorverzekering besparen door te kiezen voor een winterstopdekking. Dit is gewoonlijk van 15 december tot 1 maart. Je bent tijdens de winter wel nog verzekerd voor brand en diefstal.

Als de verzekeringsmethode van DIKS Verzekeringen je aanspreekt, kan je deze motorverzekering via onze handige vergelijker direct online afsluiten.

Je geniet dan meteen een voorlopige dekking.

Schade melden en service
Voor verdere toelichting kan je de klantenservice van DIKS Verzekeringen bellen op het nummer 030 688 37 00 of gebruik maken van het online contactformulier. Als je te maken krijgt met een schadegeval moet je dit binnen de drie dagen telefonisch melden op het nummer 030 219 20 98 of via het online schadeformulier.

030 688 37 00