delta lloyd

Category

Over deze verzekeraar:

Delta Lloyd is een financiële dienstverlener die zowel bancaire producten, als verzekeringsproducten aanbiedt. Delta Lloyd Verzekeringen maakt deel uit van de internationale Delta Lloyd groep. Deze verzekeraar heeft ook een motorverzekering in haar verzekeringsassortiment.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij Delta Lloyd Verzekeringen is je motor het hele jaar door verzekerd en stel je zelf de gewenste dekking samen.

De algemene polisvoorwaarden van de motorverzekering van Delta Lloyd zijn te consulteren op deze pagina.

Basisdekkingen
Delta Lloyd biedt je de keuze uit drie basisdekkingen voor je motor:

• Een WA-verzekering: Met deze verzekering ben je verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid die je met je motor zou kunnen oplopen wanneer je schade toebrengt aan anderen of andermans spullen.

• WA met beperkt casco: Met deze waarborg ben je ook verzekerd voor beschadiging of verlies van je eigen motor door diefstal, brand, storm, hagel en botsingen met loslopende dieren.

• WA met volledig casco (Allrisk): Deze verzekeringswaarborg beschermt je tegen de risico’s van het beperkt casco, nog aangevuld met vandalisme en schade door je eigen schuld, zoals een aanrijding of een botsing.

Onder de cascodekkingen zijn diefstalpreventiemiddelen, zoals sloten en SCM-beveiligingen, gratis meeverzekerd.

Voorwaarde om van de diefstalwaarborg te kunnen genieten, is wel dat je motor goed op slot moet staan en extra beveiligd moet zijn met een ART-goedgekeurd beveiligingssysteem.

Schaderegeling en eigen risico
De schade wordt vastgesteld in gezamenlijk overleg of door een expert. Als de schade aan je motor nog hersteld kan worden, vergoedt Delta Lloyd de reparatiekosten.

Ingeval van diefstal of totaal verlies geldt voor nieuwe motors met een cataloguswaarde tot € 17.500 een gunstige nieuwwaarderegeling. Tijdens het eerste jaar heb je recht op de volledige nieuwwaarde. Vanaf het tweede tot en met het derde jaar betaalt de verzekeraar de nieuwwaarde verminderd met een vaste afschrijving van 1 % per maand.

In alle andere gevallen, of na het verstrijken van de driejarige garantieperiode, wordt de dagwaarde vergoed.

Het eigen risico bij de cascodekkingen bedraagt standaard € 135. Je kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico, waardoor je minder premie moet betalen.

Hulpverlening
Met de WA-dekking en de WA + Beperkt Casco dekking ben je automatisch verzekerd voor hulpverlening. Wanneer je in Nederland naar aanleiding van een verzekerd schadegeval niet meer verder kan rijden, zorgt Delta Lloyd voor het vervoer van je motor naar een adres in Nederland. Ook de passagiers met hun bagage worden naar het gewenste adres vervoerd.

Buiten Nederland zorgt Delta Lloyd voor het vervoer van je motor naar de dichtstbijzijnde garage. Als je motor niet binnen de vier werkdagen gerepareerd kan worden, regelt deze verzekeraar het transport naar een plek in Nederland.

Als je volledig casco verzekerd bent, geldt de hulpverlening in het buitenland ook voor mechanische of elektrische storingen. Je hebt dan bijkomend recht op:
• pechhulp langs de kant van de weg tot maximaal € 125 per schadegeval;
• het toezenden van de onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn.

Aanvullende dekkingen
Om helemaal met een gerust gemoed met je motor de baan op te gaan, biedt Delta Lloyd een aantal aanvullende dekkingen aan:

• Accessoiredekking: Deze waarborg verzekert de accessoires die niet standaard op je motor gemonteerd zijn, zoals een later aangekocht navigatiesysteem. Deze accessoires zijn verzekerd tot maximaal een bedrag van € 1.250. Voor audiovisuele en telecommunicatieapparatuur wordt maximaal een bedrag van € 500 vergoed.

• Ongevallendekking voor opzittenden: Deze dekking verzekert de opzittenden, inclusief jijzelf, ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden naar aanleiding van een ongeval. Deze verzekering keert een vast bedrag uit, ongeacht de schuldvraag en de feitelijke schade.

• Rechtsbijstandsdekking: Deze verzekering biedt juridische hulp bij schade en letsel in het verkeer, bij conflicten over de contracten met betrekking tot je motor en in strafzaken.

Verzekering afsluiten en premie
De berekening van de verzekeringspremie is onder andere afhankelijk van de waarde van je motor, de gekozen verzekeringsformule en het eigen risico. Je geniet van een instapkorting van 60 % die ingeval van langdurig schadevrij rijden nog kan oplopen tot een no-claimkorting van 80 %.

Als je na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker geïnteresseerd bent in de motorverzekering van Delta Lloyd kan je deze verzekeringspolis eenvoudig online afsluiten.

Schade melden en service
De klantenservice van Delta Lloyd kan bereikt worden op verschillende manieren:
• per telefoon op het nummer 020 594 91 11;
• via het online contactformulier;
• via deze link om wijzigingen door te geven;
• of via een bezoek aan je dichtstbijzijnde verzekeringsadviseur, van wie je de gegevens hier terugvindt.

Als je met een schadegeval te maken krijgt, dien je Delta Lloyd hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Schade melden, doe je het best door je persoonlijke verzekeringsadviseur te contacteren. Krijg je deze niet meteen te pakken dan kan je ook rechtstreeks met Delta Lloyd bellen op het nummer 026 359 55 50. Delta Lloyd staat garant voor een snelle uitbetaling van je schade waarbij je zelf geen kosten moet voorschieten. Voor dringende hulpverlening kan je 24/7 terecht bij de Delta Lloyd Helpdesk op het nummer +31 (0)26 400 23 90.

020 594 91 11