Centraal beheer

Category

Over deze verzekeraar:

Centraal Beheer Achmea is een van de grootste verzekeraars van Nederland die je wellicht wel zal kennen van de slagzin “Even Apeldoorn bellen”. Deze verzekeraar biedt haar verzekeringsproducten, zonder tussenkomst van tussenpersonen, rechtstreeks aan het publiek aan. In haar brede waaier van verzekeringen vinden we eveneens een aantrekkelijke motorverzekering terug.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij Centraal Beheer Achmea stel je zelf, volgens eigen behoeften, de gewenste verzekeringsdekking voor je motor samen.

De algemene polisvoorwaarden kan je op deze pagina nalezen.

Basisdekkingen
Je bent standaard altijd verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid voor het geval je met je motor schade zou toebrengen aan anderen of andermans goederen. De verzekeraar zorgt dan voor de betaling van de lichamelijke en materiële schadevergoedingen aan de schadelijdende derden.

Deze basisdekking kan naar eigen wensen uitgebreid worden met de volgende extra dekkingen:

• Brand, storm en natuur: Met deze module is je motor verzekerd voor schade door brand, ontploffing, bliksem, kortsluiting, storm, hagel, aardbeving, vulkaanuitbarsting, lawine, overstroming en botsingen met loslopende dieren.

• Diefstal en inbraak: Deze waarborg biedt financiële bescherming in situaties waarin je motor gestolen wordt of wanneer je motor beschadigd wordt naar aanleiding van een poging tot diefstal. Voorwaarde is wel dat je motor op slot moet staan met een categorie 4 ART-goedgekeurd slot.

• Aanrijding en vandalisme: Met deze module ben je verzekerd voor schade door aanrijdingen, botsingen, omvallen, van de weg of te water geraken, vandalisme, en voor schade door een plotselinge oorzaak van buiten de motor.

Je bent standaard verzekerd voor schade aan je accessoires. Dit zijn zaken die op of aan je motor gemonteerd zijn, zoals koffers, kuip of alarminstallatie.

Daarbij komt nog dat ook je helm en motorkledij verzekerd zijn voor € 1.000. Hetzelfde geldt voor de helm en motorkledij van de opzittende. Je bagage is altijd verzekerd tot een bedrag van € 250.

Schaderegeling en eigen risico
Als de kosten van herstel lager zijn dan 2/3 van de dagwaarde van je motor betaalt Centraal Beheer de reparatiekosten.

Als je motor binnen de drie jaar na de aankoop ervan total loss geraakt of gestolen wordt, betaalt Centraal Beheer de aanschafwaarde terug. Voor motoren met een hogere aanschafwaarde dan € 35.000 wordt de dagwaarde + 10 % betaald. In alle andere gevallen wordt de dagwaarde van je motor vergoed.

Ingeval van diefstal heb je recht op een vervangende motor of een dagvergoeding van € 20, tot op het ogenblik dat je motor wordt teruggevonden of tot het ogenblik van de uitbetaling van de schadevergoeding door de verzekeraar.

Je bepaalt zelf je eigen risico: € 0, € 150 of € 300. Hoe hoger het eigen risico, hoe minder premie je moet betalen.

Hulpverlening
Al onder de WA-dekking geniet je hulpverlening in binnen- en buitenland. In Nederland bestaat deze hulp uit het vervoer van je motor naar een adres in Nederland, alsook het transport van de bestuurder, de opzittenden en hun bagage. Dezelfde regeling geldt als je motor in het buitenland niet binnen de twee werkdagen gerepareerd kan worden.

Aanvullende dekkingen
Centraal Beheer Achmea biedt een aantal aanvullende dekkingen aan voor nog meer financiële bescherming:

• Pechhulp Nederland: Met deze waarborg ben je dag en nacht verzekerd voor hulp bij motorpech, ook in je eigen woonplaats. Je motor wordt met tussenkomst van de Alarmcentrale ter plaatse gemaakt of, als dat niet mogelijk is, vervoerd naar een door jou gekozen garage.

• Hulpverlening buitenland: Met deze dekking ben je verzekerd van pechhulp in het buitenland. Als je motor niet gerepareerd kan worden, zorgt Centraal Beheer voor vervangend vervoer en de vergoeding van de extra verblijfkosten.

• No-claimbeschermer: Met deze module kan je per verzekeringsjaar een schadegeval aanmelden, zonder dat je je opgebouwde no-claimkorting verliest.

• Ongevallenverzekering inzittenden: Deze verzekering voorziet in de betaling van een vast bedrag ingeval van overlijden of blijvende invaliditeit van de opzittenden van respectievelijk € 15.000 en € 30.000.

• Rechtsbijstand: Met de basisdekking krijg je juridische hulp in strafzaken, bij het verhalen van je schade of wanneer je een borgsom moet betalen. Met het onderdeel “Verkeer en medische dekking” genieten jij en je gezin wereldwijd juridische bijstand voor conflicten naar aanleiding van verkeersongelukken. Hetzelfde geldt voor medische conflicten.

Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie wordt bepaald door het type motor en de waarde ervan, je leeftijd en woonplaats, de gekozen verzekeringsonderdelen en de hoogte van het eigen risico. Daarnaast houdt Centraal Beheer rekening met een bonus-malussysteem met een no-claimkorting die na acht schadevrije jaren al 75 % bedraagt. De schadevrije jaren van je auto kan je laten meetellen voor je motor.

Wanneer je je motor tijdens de winter op stal laat, opteer je best voor de winterstopkorting. Je motor is dan nog wel verzekerd voor bijvoorbeeld brand en diefstal uit een afgesloten ruimte.

Als het gebruik van onze handige vergelijker heeft uitgewezen dat de motorverzekering van Centraal Beheer iets voor jouw motor is, kan je deze eenvoudig online afsluiten. Na verloop van een jaar kan je deze polis maandelijks opzeggen.

Schade melden en service
Als de veelgestelde vragen rubriek geen antwoord biedt op je vraag kan je de klantenservice van Centraal Beheer contacteren:

• telefonisch op het nummer 055 579 8000;
• via het online contactformulier;
• via een terugbelafspraak;
• via de Centraal Beheer applicatie.

Als je motor schade heeft opgelopen of gestolen werd, dien je dit zo snel mogelijk aan Centraal Beheer Achmea te melden. Dit kan telefonisch op het nummer 055 579 8250, online of via de mobiele schade app. Voor dringende hulpverlening kan je dag en nacht terecht bij de Alarmcentrale op het nummer +31 (0)55 579 7979.

055 579 8000