BOVAG

Category

Over deze verzekeraar:

BOVAG Verzekeringen is een verzekeringslabel van de Bovemij Verzekeringsgroep, één van de grootste verzekeraars in Nederland. Deze verzekeraar biedt een brede waaier aan verzekeringen aan, waaronder eveneens een motorverzekering. BOVAG Verzekeringen werkt samen met een uitgebreid netwerk van schadeherstellers.

Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De motorverzekering van BOVAG Verzekeringen is er voor nieuwe en tweedehandse motors. De algemene polisvoorwaarden van deze verzekering vind je terug op deze pagina. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten alvast op een rijtje gezet.

Basisdekkingen
Bij BOVAG heb je de keuze uit drie hoofddekkingen:

• Wettelijke Aansprakelijkheid: Met deze wettelijk verplichte verzekering ben je verzekerd voor de schade die je met je motor aan anderen zou toebrengen.

• Beperkt casco: Deze verzekering dekt ook het risico op beschadiging of verlies van je motor door: brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag, diefstal of poging daartoe, verduistering, joyriding, storm, natuurrampen, hagel, botsingen met dieren en transportschade met uitzondering van lakschade en schrammen.

• Volledig casco: De verzekerde risico’s van het beperkt casco worden hier nog aangevuld met schade door botsen, over de kop slaan, van de weg of te water raken.

Onder het volledig casco zijn ook je motorhelm en –kledij automatisch meeverzekerd tot maximaal € 1.000.

Accessoires of later aangebrachte voorzieningen zijn meeverzekerd, voor zover de waarde ervan bij het aangaan van de verzekering werd opgegeven. Mobiele telefoons, zendapparatuur of informatiedragers vallen hier niet onder.

De diefstalwaarborg is alleen van toepassing als je motor met een ART goedgekeurd op slot werd gezet.

Schaderegeling en eigen risico
Als de schade nog hersteld kan worden, vergoedt BOVAG de reparatiekosten. Je kunt daarvoor een beroep doen op een BOVAG herstelbedrijf, waarvan je de adresgegevens via deze link terugvindt.

Als je de schade bij een BOVAG herstelbedrijf laat herstellen, heb je gedurende de herstelperiode recht op vervangend vervoer. Hetzelfde geldt wanneer je motor in het buitenland niet binnen de twee werkdagen hersteld kan worden. In dat geval bedraagt de maximale vergoeding € 35 per dag gedurende een maximale periode van 30 dagen.

Ingeval van totaal verlies of diefstal van een nieuwe motor met een cataloguswaarde tot € 25.000 wordt het eerste jaar de volledige nieuwwaarde terugbetaald. Het tweede en het derde jaar wordt deze nieuwwaarde verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 1 %.

In alle andere gevallen, of na het verstrijken van de garantieperiode, wordt de dagwaarde vergoed.

Het eigen risico wordt individueel op het polisblad bepaald.

Hulpverlening
Bij BOVAG verzekeringen heb je met de WA-dekking en het Beperkt Casco altijd recht op gratis hulpverlening. Als je naar aanleiding van een verzekerde gebeurtenis in Nederland niet meer verder kunt rijden, zorgt BOVAG voor het vervoer naar een door jou aan te geven adres. Als je motor in het buitenland niet binnen de vier werkdagen hersteld kan worden, regelt de verzekeraar het transport naar Nederland.

Als je volledig casco verzekerd bent, geldt de hulpverlening ook voor mechanische defecten en worden bijkomend vergoed:

• de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg tot een maximaal bedrag van € 150;
• de verzendingskosten van onderdelen die ter plaatse niet te verkrijgen zijn.

Aanvullende dekkingen
De hoofddekkingen kunnen bij BOVAG Verzekeringen nog uitgebreid worden met twee aanvullende verzekeringen:

• Een ongevallenverzekering voor opzittenden: Als de opzittenden, inclusief de bestuurder, naar aanleiding van een ongeval zouden komen te overlijden of blijvend gekwetst raken, betaalt de verzekeraar een vast bedrag uit.

• Een verhaalsrechtsbijstandsverzekering: Met de basisdekking krijg je rechtshulp als je je eigen schade naar aanleiding van een ongeval op een aansprakelijke derde wenst te verhalen. Met de plusdekking ben je ook verzekerd voor aankoop- en garantie/reparatiegeschillen.

Verzekering afsluiten en premie
De berekening van de verzekeringspremie is onder andere afhankelijk van de waarde van je motor, de gekozen verzekeringsformule en je postcode. Verder houdt BOVAG Verzekeringen rekening met een bonus-malussysteem waarbij schadevrij rijden beloond wordt met een no-claimkorting die kan oplopen tot 75 %.

Als je vijf jaar geniet van de maximale korting kan je eenmaal een schade claimen zonder deze korting te verliezen.

Als het gebruik van onze handige vergelijker heeft uitgewezen dat de motoverzekering van BOVAG voor jou de beste keuze is, kan je deze eenvoudig online afsluiten. Als je nog een verzekering hebt lopen bij een andere verzekeraar, biedt BOVAG een gratis opstapservice aan.

Schade melden en service
Voor zover je het antwoord op je vraag niet in de rubriek veelgestelde vragen teruggevonden mocht hebben, kan je altijd terecht bij de klantenservice van BOVAG:

• telefonisch op het nummer 024 366 56 97;
• via e-mail op bovag.service@bovemij.nl;
• via het online contactformulier;
• via een terugbeldienst;
• via deze pagina om wijzigingen door te geven.

Als je te maken krijgt met een schadegeval kan je bij deze verzekeraar rekenen op persoonlijke begeleiding en een snelle behandeling van je dossier. Op deze pagina kan je het schadeformulier downloaden, dat je vervolgens kan mailen naar bovag.schade@bovemij.nl. Je kan schade ook telefonisch melden via de klantenservice.

024 366 56 97

bovag.service@bovemij.nl