Avero Achmea

Category

Over deze verzekeraar:

Avéro Achmea maakt deel uit van de Achmea Groep, één van de grootste verzekeraars van Nederland, en richt zich op de intermediaire markt. Zij biedt haar verzekeringspolissen aan via een uitgebreid netwerk van onafhankelijke adviseurs. In haar verzekeringsaanbod vinden we eveneens een motorverzekering terug.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De motorverzekering van Avéro Achmea maakt onderdeel uit van het Compleet Bij Elkaar Pakket. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten van de algemene voorwaarden van deze verzekering voor jou alvast uitgelicht.
 
Basisdekkingen
Bij Avéro Achmea heb je de keuze uit drie verschillende basisdekkingen:
 
• Wettelijke Aansprakelijkheid Motor: Deze verzekering is wettelijk verplicht en biedt financiële bescherming wanneer je aansprakelijk gesteld zou worden voor ongeval met schade aan derden. De verzekeraar neemt de betaling van de schadevergoedingen aan deze derden dan op zich.

• Beperkt Casco Motor: Met deze waarborg is je motor verzekerd voor geheel of gedeeltelijk verlies door brand, kortsluiting, zelfontbranding, ontploffing, diefstal (ook van onderdelen), diefstal van de motorsleutels, braak van windschermen, omwaaien of vallen van voorwerpen door storm, overstroming, hagel en natuurrampen, botsing met loslopende dieren, relletjes, en transportschade, met uitzondering van schrammen en lakschade.

• Volledig Casco Motor: Onder deze dekking geniet je, bovenop de risico’s van het Beperkt Casco, ook financiële bescherming voor andere plotselinge en externe onheilen, zoals kwaadwillige beschadiging, botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water raken.
 
Om van de diefstalwaarborg te kunnen genieten, verlangt Avéro Achmea wel dat je motor goed op slot staat met een ART-goedgekeurd motorslot.
 
De maximale vergoeding voor accessoires bedraagt € 1.000, tenzij gekozen is voor een hoger bedrag. Bij schade door diefstal of kwaadwillige beschadiging van zend-, geluids-, beeld-, navigatie- en ontvangstapparatuur wordt een maximumbedrag van € 250 uitbetaald. Informatiedragers worden tot € 50 vergoed.
 
Schaderegeling en eigen risico
Schade tot € 500 mag je zelfstandig, zonder goedkeuring van de verzekeraar, laten herstellen, op voorwaarde dat de vervangen onderdelen bewaard worden. Voor hogere schades dient een expert aangesteld te worden. Als je motor het nog waard is om hersteld te worden, betaalt Avéro Achmea de herstelkosten.
 
Avéro Achmea werkt samen met een erkend netwerk van schadeherstelbedrijven. Als je je motor bij dergelijk bedrijf laat herstellen, geniet je een aantal bijkomende voordelen:
 
• 4 jaar garantie op de reparatie.
• Je moet geen geld voorschieten.
• Bij reparaties van cascoschades vervalt het standaard eigen risico.
• Je krijgt een vervangend voertuig tijdens de reparatie.
 
Ingeval van totaal verlies of diefstal van nieuwe motoren tot een eindprijs van € 50.000 geldt de volgende nieuwwaarderegeling:
 
• het eerste jaar krijg je de volledige nieuwwaarde terugbetaald;
• het tweede en het derde jaar wordt over de eerste € 12.500 een afschrijvingspercentage van 1 % per maand toegepast en over het meerdere 1,5 %.
 
Je kunt ook opteren voor de nieuwwaardeplusregeling waardoor je tijdens de eerste twee jaar de volledige nieuwwaarde krijgt uitgekeerd. De afschrijvingsregeling geldt dan alleen tijdens het derde jaar.
 
Wanneer je als gevolg van diefstal of verduistering niet over je motor kan beschikken, heb je recht op een dagvergoeding van € 15 voor een maximale periode van 30 dagen.
 
Het eigen risico bedraagt standaard € 135. Voor sommige regio’s geldt een verhoogd eigen risico van € 450: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
 
Hulpverlening en pechhulp
Onder de WA-dekking heb je automatisch recht op hulpverlening naar aanleiding van een verzekerd schadegeval. Je dient vooraf wel steeds te overleggen met de alarmcentrale. In Nederland zorgt Avéro Achmea voor het vervoer van je motor naar een adres in Nederland, alsook voor het transport van de bestuurder en de passagiers.
 
Als je motor niet meer verder kan rijden in het buitenland heb je recht op de volgende tegemoetkomingen:
 
• vergoeding van de kosten voor bewaken, slepen en stallen;
• als je motor niet binnen de twee werkdagen hersteld kan worden, zorgt de verzekeraar voor het vervoer van je motor naar een adres in Nederland;
• vergoeding van de terugreiskosten van de bestuurder en de passagiers (met hun bagage) naar een adres in Nederland;
 
Als je gekozen hebt voor een vorm van cascodekking heb je bovenop het verzekerde bedrag nog recht op de kosten van de noodzakelijke reparatie langs de kant van de weg, voor zover het gaat om een verzekerd schadegeval.
 
Onder het Volledig Casco word je in het buitenland ook geholpen naar aanleiding van pech door een mechanisch of elektronisch defect. De verzekeraar betaalt de kosten van de noodzakelijke hulp en verzendt onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn.
 
Aanvullende dekkingen
Om helemaal ongestoord met je motor rond te toeren, biedt Avéro Achmea nog vier aanvullende dekkingen aan:
 
• Ongevallen-opzittendenverzekering: Deze verzekering voorziet in de uitkering van een vast bedrag als de bestuurder of de passagier naar aanleiding van een ongeval blijvend invalide zou raken of zou komen te overlijden.

• Schadeverzekering voor opzittenden: Deze verzekeringswaarborg zorgt bij een ongeluk voor de vergoeding van de werkelijk geleden schade van de bestuurder en de opzittenden.

• Rechtsbijstandverzekering: Met deze dekking ben je financieel beschermd voor verhaalsrechtsbijstand, strafrechtsbijstand, rijbewijsrechtsbijstand, het opvorderen van je motor na diefstal en contractrechtsbijstand.

• Accessoiredekking: Met deze dekking kan je de standaarddekking voor accessoires naar eigen behoeften laten optrekken.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie wordt berekend aan de hand van je woonplaats, je leeftijd, de waarde van je motor en de gekozen verzekeringsformule(s). Bij deze verzekeraar bouw je snel een no-claimkorting op voor schadevrij rijden die kan oplopen tot 80 %. Mits een premietoeslag kan je een no-claimbeschermer laten meeverzekeren, waardoor je deze korting niet verliest bij een ongelukje.
 
Als je meerdere verzekeringspolissen hebt lopen bij Avéro Achmea kan je pakketkorting oplopen tot 12 %.
 
Als je dankzij onze handige vergelijker bent uitgekomen bij de motorverzekering van Avéro Achmea kan je via een onafhankelijke adviseur een offerte aanvragen.
 
Schade melden en service
De klantenservice van deze verzekeraar staat klaar om het hoofd te bieden op al je vragen:
 
• telefonisch op het nummer 058 297 71 23;
• via het online contactformulier;

• of via een persoonlijke afspraak met een onafhankelijke verzekeringsadviseur.

Als je met je motor te maken krijgt met een schadegeval kan je dit op verschillende manieren aan Avéro Achmea melden: via je persoonlijke adviseur, online via deze link of telefonisch via de klantenservice. De hulpverlening wordt verzorgd door de Alarmcentrale Eurocross International die dag en nacht bereikbaar is op het nummer +31 (0)71 364 62 00.

058 297 71 23