ASR

Category

Over deze verzekeraar:

ASR is een van de merken van ASR Nederland NV, waarvan de Staat der Nederlanden, sinds de verzelfstandiging van Fortis, de enige aandeelhouder is. Op termijn zal deze verzekeringsmaatschappij echter opnieuw verzelfstandigd worden. Deze verzekeraar zou haar lijfspreuk “de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen” oneer aandoen indien zij geen motorverzekering zou aanbieden.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De motorverzekering van ASR kan naar eigen behoeften samengesteld en op elk ogenblik aangepast worden.
 
Basisdekkingen
De basisdekking bestaat uit een WA-dekking (voor de schade die je met je motor aan anderen of andermans goederen toebrengt) en een cascodekking naar keuze:
 
• Casco Beperkt: Met deze waarborg is ook de schade of het verlies van je eigen motor verzekerd door brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, blikseminslag, diefstal, joyriding, storm, hagel, vallend gesteente, lawines, overstromingen, botsing met loslopende dieren, bevriezing of voor transportschade, met uitzondering van lakschade en schrammen. De algemene voorwaarden van het beperkt casco kan je hier nalezen.

• Casco Allrisk: Met deze dekking ben je verzekerd voor zowat alle mogelijk denkbare risico’s, met inbegrip van schade door aanrijdingen of botsingen door eigen schuld. De tekst van de algemene polisvoorwaarden van de Allriskverzekering kan je via deze link downloaden.
 
Interessant om weten, is dat je motorhelm en –kleding standaard zijn verzekerd tot een bedrag van € 750 per persoon. Dit bedrag kan nog verhoogd worden tot € 1.500 per persoon (Keuze Extra).
 
Extra’s en accessoires zijn gedekt tot een bedrag van € 500. Je kunt dit bedrag individueel laten optrekken. De maximumuitkering voor beeld-, geluid- en navigatieapparatuur bedraagt altijd € 500.
 
Bij diefstal van je sleutels ben je onder de cascowaarborgen tot een bedrag van € 500 verzekerd voor het vervangen van de sleutels en de sloten, en het decoderen van de startonderbreker.
 
Schaderegeling en eigen risico
Als de schade aan je motor nog hersteld kan worden, betaalt ASR de reparatiekosten. De schadevergoeding kan verlaagd worden als slijtagegevoelige onderdelen vervangen worden door nieuwe, waardoor de bruikbaarheid van de motor verbetert.
 
Ingeval van totaal verlies of diefstal hangt de vergoeding af van de gekozen garantieregeling:
 
• Keuze Nieuwwaarde 1 of 2 jaar: Het eerste (en bij uitbreiding ook het tweede jaar) krijg je de volledige nieuwwaarde van je motor vergoed. Na het verstrijken van deze een- of tweejarige nieuwwaarderegeling wordt tot en met de 36e maand een afschrijvingspercentage van 1,5 % per maand toegepast.
• Keuze Aankoopwaarde 1 of 2 jaar: Tijdens het eerste jaar (en naar keuze ook het tweede jaar) krijg je de volledige aankoopwaarde van je motor terugbetaald. De maximale uitkering bedraagt 120 % van de verkoopwaarde van de motor volgens de ANWB/BOVAG koerslijst van de maand waarin je de motor kocht min de wrakwaarde.
• Na het verstrijken van de garantieperiodes wordt de dagwaarde van je motor vergoed, onder aftrek van de waarde van de restanten.
 
Voor zelfgebouwde motoren geldt de eerste 36 maanden een vergoeding aan de taxatiewaarde. Nadien wordt nog de dagwaarde vergoed.
 
Bij ASR kies je zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de te betalen verzekeringspremie. Bij de Casco Allrisk is er een extra eigen jeugd risico van € 250 voor bestuurders die jonger zijn dan 24 jaar. Dit verhoogd eigen risico geldt alleen voor schade door eigen schuld.
 
Hulpverlening
Mits voorafgaande toestemming van de Alarmcentrale heb je altijd recht op hulpverlening na een verzekerde schadegebeurtenis. In het binnenland bestaat deze hulp uit:
 
• de vergoeding van de manuren voor de noodzakelijke reparatie langs de kant van de weg;
• berging, stalling en vervoer van de motor naar de dichtstbijzijnde garage;
• vervoer van de motor naar een plek in Nederland;
• vervoer, direct na de schade, van de bestuurder en de opzittenden (met hun bagage) naar een gezamenlijk adres in Nederland;
• de huur van een vervangend, vergelijkbaar type motor (of personenwagen) voor maximaal 5 dagen.

In het buitenland zorgt ASR voor:
• de berging, stalling en vervoer van de motor naar een adres in Nederland of naar de eerstvolgende bedoelde bestemming;
• de betaling van de kosten van doorreis naar de bedoelde bestemming of van de terugreis naar Nederland;
• de huur van een vervangend type motor tot maximaal € 100 per dag en € 1.250 in totaal.
 
Aanvullende dekkingen
Voor een nog betere financiële bescherming reikt ASR verschillende keuzedekkingen aan:
 

• Keuze Pechhulp: Met deze dekking geniet je ook pechhulp naar aanleiding van een mechanisch defect, zelfs in je eigen woonplaats. Je kunt onbeperkt een beroep doen op deze pechhulp.

• Keuze Ongevallen Opzittenden: Ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden van een van de opzittenden wordt een vast bedrag uitgekeerd. Er zijn twee formules: overlijden € 5.000 / invaliditeit € 10.000 en overlijden € 10.000 / invaliditeit € 25.000.

• Keuze Schade Opzittenden: Met de basisvariant vergoedt deze verzekering de werkelijk geleden schade naar aanleiding van een ongeval met je motor. De uitgebreide dekking is er voor al je gezinsleden die naar aanleiding van hun deelname aan het verkeer, zelfs als voetganger, bij een ongeval betrokken zouden raken.

• Keuze Rechtsbijstand Motorrijtuigen: Deze verzekering voorziet in rechtsbijstand als je te maken krijgt met een juridisch geschil over je motor. Er zijn drie varianten: Verhaalsservice, Basis (verhaalsservice en daarmee samenhangende strafzaken) en Uitgebreid (complete verhaalsservice, contractuele geschillen en strafrechtelijke verdediging).
 
Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie hangt af van verschillende factoren, waaronder je leeftijd, je woonplaats, de waarde van je motor, het gekozen eigen risico en de gewenste verzekeringsdekkingen. Als je meerdere verzekeringen hebt afgesloten bij ASR geniet je van een interessante pakketkorting. Een extra korting is er ook voor zij die naast hun motor ook een auto, kampeerauto of tweede motor laten verzekeren.
 
ASR hanteert eveneens een bonus-malussysteem waardoor schadevrij rijden wordt beloond met een no-claimkorting die kan oplopen tot 75 %. Bij schade zonder schuld blijft deze korting trouwens ongewijzigd.
 
Als onze handige vergelijker heeft uitgewezen dat de motorverzekering van ASR iets voor jou is, kan je deze meteen online afsluiten. Deze verzekering kan maandelijks beëindigd worden.
 
Schade melden en service
De klantenservice van ASR is op zeer uiteenlopende manieren bereikbaar:
 
• telefonisch op het nummer 030 278 08 08;
• via het online contactformulier;
• via de sociale media Twitter en Facebook;
• of via een afspraak met een onafhankelijke verzekeringsadviseur bij jou in de buurt.

 
Als je met een schadegeval krijgt af te rekenen, moet je dit zo snel mogelijk aan ASR melden. De beste manier om schade te melden, is via je persoonlijke adviseur. Dit kan echter ook online of telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 030 278 00 00. Nadat je schademelding is verwerkt, wordt er een schadecoach aangesteld die je van a tot z begeleidt. Voor dringende hulpverlening is er het alarmnummer 030 256 77 77 dat 24/7 bereikbaar is.

030 278 08 08