ANWB

Category

Over deze verzekeraar:

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is de Nederlandse autoriteit op het gebied van pechhulpverlening. ANWB biedt echter ook verzekeringen aan die te maken hebben met mobiliteit, vrije tijd en vakantie. In het kader van deze activiteit reikt ANWB aan leden en niet-leden eveneens een motorverzekering aan.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Met de motorverzekering van ANWB kan je zowel nieuwe, als tweedehands motoren laten verzekeren.
 
De algemene polisvoorwaarden van de motorverzekering van ANWB kan je hier downloaden.
 
Basisdekkingen
Je hebt de keuzevrijheid om zelf je verzekering naar eigen wensen en volgens je eigen rijgedrag samen te stellen.
 
Er zijn vier keuzedekkingen:
 
• De wettelijk verplichte WA-dekking: Als motorrijder ben je verplicht om je te verzekeren voor de gevolgen van de wettelijke aansprakelijkheid die je zou kunnen oplopen wanneer je met je motor schade toebrengt aan anderen. De verzekeraar komt dan tussen in de vergoeding van de materiële schade en de letselschade van deze derden.

WA + diefstaldekking: Met deze dekking is je motor verzekerd tegen diefstal en tegen andere schades buiten je schuld om zoals brand, storm en natuurrampen.

WA + diefstaldekking + aanrijding: Bovenop de risico’s van de WA + diefstaldekking is je motor ook verzekerd voor aanrijdingsschade.

WA + diefstaldekking + aanrijding + plusdekking: Deze dekking biedt de meest complete verzekeringswaarborg voor je motor. Naast de hogerop vermelde risico’s is ook hulpverlening en vervangend vervoer automatisch meeverzekerd.
 
Onder de cascodekkingen is je motorkleding gratis meeverzekerd tot een bedrag van € 1.000 (dagwaarde). Onder de Plusdekking wordt de aanschafwaarde tot maximaal een bedrag van € 1.500 uitbetaald.
 
Accessoires zijn meeverzekerd, voor zover de waarde daarvan mee werd opgenomen in het verzekerde bedrag. Voor later aangeschafte accessoires en voor radio-, telecommunicatie- en navigatieapparatuur geldt een maximale uitkering van € 500.
 
Om van de diefstalwaarborg te kunnen genieten, wordt wel verwacht dat je aan diefstalpreventie doet:
• Je motor moet altijd op slot gezet worden met een ART categorie 4 goedgekeurd slot.
• Motors met een verzekerde waarde boven € 12.000 moeten bovendien vastgezet worden aan een ART goedgekeurd muuranker of grondanker.
• Motors met een verzekerde waarde boven € 16.000 moeten in een afgesloten ruimte gestald worden.
 
Schaderegeling en eigen risico
De schade wordt in principe vastgesteld in onderling overleg, en bij gebreke daaraan, door een expert. Als de schade nog hersteld kan worden, betaalt ANWB de reparatiekosten van je motor en/of accessoires.
 
Ingeval van totaal verlies of diefstal wordt in principe de dagwaarde onder aftrek van de wrakwaarde uitbetaald.
 
Als je echter gekozen hebt voor de Plusdekking krijg je voor nieuwe motors met een aanschafwaarde tot € 25.000 het aankoopbedrag terug. Vanaf de 37e maand wordt dit aankoopbedrag verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 4 %. De schadevergoeding zal echter nooit minder zijn dan 110 % van de dagwaarde.
 
Het eigen risico voor de cascoverzekeringen bedraagt standaard € 150. Je kunt echter ook kiezen voor een eigen risico van € 0, € 250 of € 500, wat zich dan vertaalt in een lagere verzekeringspremie.
 
Hulpverlening
Met de WA-dekking ben je 24/7 automatisch verzekerd voor hulpverlening in binnen- en buitenland via de ANWB Alarmcentrale. Als je in Nederland naar aanleiding van een gedekte schadegebeurtenis niet meer verder kunt rijden, verzorgt ANWB het vervoer van jezelf, je motor en je bagage naar een adres in Nederland.
 
In het buitenland neemt ANWB de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde garage ten laste. Als je motor niet binnen de vier werkdagen gerepareerd kan worden, verzorgt deze verzekeraar het transport naar een adres in Nederland.
 
Onder de Plusdekking komt daar nog bij:
• De vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg naar aanleiding van een mechanisch defect tot een maximaal bedrag van € 200 per schadegeval.
• Het namens de verzekerde bestellen en verzenden van onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn.
 
Aanvullende dekkingen
Voor nog meer veiligheid en financiële bescherming reikt ANWB een aantal aanvullende verzekeringen aan:
 
• Vervangend vervoer: Als je motor beschadigd werd door een gedekt risico en niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden, heb je recht op een vervangende motor met een cataloguswaarde tot 9.500 €.
 
Voor ongevallen of mechanische storingen is de maximum duur van de vervanging 10 dagen. Bij diefstal, ongevallen en mechanische storingen in het buitenland bedraagt de maximale vervangingsperiode 30 dagen.
 
We herinneren eraan dat je met de Plusdekking automatisch recht hebt op vervangend vervoer.
 
• Schadeverzekering voor opzittenden: Als je het slachtoffer wordt van een ongeval, ongeacht wat de oorzaak daarvan is, hebben jijzelf en de opzittenden recht op de vergoeding van de werkelijk geleden schade ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden.
 
• Verhaalsrechtsbijstand: Indien je naar aanleiding van een ongeval schade hebt geleden waarvoor iemand anders aansprakelijk is, helpt ANWB je bij het verhalen van de schade op de schuldige partij.
 
Verzekering afsluiten en premie
De berekening van de verzekeringspremie is onder andere afhankelijk van het aantal kilometers dat je met je motor aflegt, de waarde van je motor en je postcode.
 
Daarnaast houdt ANWB rekening met een no-claimkorting voor schadevrij rijden die kan oplopen tot 75 %. Ervaren rijders komen al vanaf zes schadevrije jaren in aanmerking voor een korting van 15 %. Als je een rijvaardigheidscertificaat kan voorleggen, geniet je van een bijkomende korting van 10 %.
 
Wie zijn motor tijdens de winter van 15 december tot 1 maart op stal laat staan, krijgt een korting van 10 %.
 
Hoewel je niet noodzakelijk bij ANWB aangesloten hoeft te zijn, geniet je als lid wel van een ledenkorting van 5 %.
 
Als je na gebruik te hebben gemaakt van onze handige vergelijker bent uitgekomen bij de motorverzekering van ANWB kan je deze polis eenvoudig online afsluiten. Je hangt niet vast aan een langdurig contact, want deze verzekering is dagelijks opzegbaar.
 
Schade melden en service
De klantenservice van ANWB staat op verschillende manieren tot je beschikking om het hoofd te bieden aan al je vragen:
 
• telefonisch op het nummer 088 269 2222;
• via het online contactformulier;
• via de terugbeldienst;
• of via een bezoek aan de dichtstbijzijnde ANWB Winkel.

Als je met je motor bij een ongeval betrokken bent geraakt of wanneer deze gestolen werd, dien je zo snel mogelijk de schade aan ANWB te melden. Dit kan via je persoonlijke Mijn ANWB omgeving op de website, via het digitale schadeformulier van Unigarant of telefonisch via de ANWB Schade Helplijn op het nummer 088 269 28 37. Als je behoefte hebt aan dringende hulpverlening kan je 24/7 terecht bij de ANWB Alarmcentrale op het nummer +31 (0)88 269 28 88.

088 269 2222