Aegon

Category

Over deze verzekeraar:

Aegon is een multinationale dienstverlener die oplossing aanreikt op het gebied van pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer. Deze verzekeraar biedt een brede waaier van verzekeringen aan. Onder de rubriek “Overige verzekeringen” kan je ook je motor laten verzekeren.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Met de verzekering voor overige voertuigen kan je via een financieel adviseur je motor verzekeren. Je bepaalt daarbij zelf wat de beste dekking is. De algemene voorwaarden van deze motorverzekering dienen samen gelezen te worden met de “op maat” voorwaarden.
 
Basisdekkingen
Je hebt de keuze uit:
 
• Aansprakelijkheid: Met deze verzekering ben je beschermd tegen de financiële gevolgen van een ongeval met schade aan anderen waarvoor je aansprakelijk gesteld zou worden. De verzekeraar komt dan tussen in de vergoeding van deze derden.

• Beperkte cascodekking: Deze verzekering dekt ook beschadiging of verlies van je eigen motor door brand, ontploffing, kortsluiting (ook als gevolg van een eigen gebrek), joyriding, diefstal, verduistering, natuurkrachten (overstroming, hagel en storm), botsing met loslopende dieren, relletjes, luchtvaartuigen en voor schade tijdens het transport door een professionele vervoersonderneming.

• Uitgebreide cascodekking: Met deze waarborg ben je bovenop de risico’s van de beperkte cascodekking nog verzekerd voor schade door botsingen, aanrijdingen, van de weg of te water geraken, vandalisme of enig ander van buiten komend onheil, ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek (voor zover je motor niet ouder is dan drie jaar).
 
Bovenop het verzekerde bedrag vergoedt Aegon ook nog de schade aan kleding en helm tot een bedrag van € 750 per persoon.
 
Schaderegeling en eigen risico
Voor schade die het bedrag van € 250 te boven gaat, dient een expert aangesteld te worden. Als je beschadigde motor nog gerepareerd kan worden, vergoedt Aegon de reparatiekosten. Je bent vrij in de keuze om al of niet een beroep te doen op de Aegon Schade Service, d.i. een uitgebreid netwerk van Aegon schadeherstellers.
 
Je hebt de keuze uit twee formules:
 
• Vrijheid: Je kiest je eigen schadehersteller;
• Voordeel: Je maakt verplicht gebruik van de schadeherstellers van Aegon en betaalt een lagere premie.
 
Ingeval van diefstal of volledig verlies geldt voor nieuwe motoren met een cataloguswaarde tot € 25.000 de volgende nieuwwaarderegeling:
 
• tijdens het eerste jaar krijg je de nieuwwaarde van een motor van een gelijk merk, type en uitvoering;
• tijdens het tweede jaar geldt een maandelijks afschrijvingspercentage van 1,5 %;
• tijdens het derde jaar wordt een afschrijving van 2 % per maand toegepast.
 
In alle andere gevallen, of na het verstrijken van de garantieperiode, wordt je motor vergoed aan de dagwaarde ervan.
 
Naar aanleiding van een totaal verlies heb je bij Aegon gedurende 30 dagen bovendien recht op een dagvergoeding van € 12,50. Ingeval van diefstal of verduistering is dit zelfs 60 dagen, op voorwaarde dat je nieuwe motor ook bij Aegon verzekerd wordt.
 
Het eigen risico wordt individueel bepaald op het polisblad. Als je de schade aan je motor laat herstellen bij een Aegon schadehersteller wordt het eigen risico verminderd met € 150. Hetzelfde geldt als je motor gestolen wordt ondanks het feit dat deze was uitgerust met een categorie 4 ART-goedgekeurd slot.
 
Hulpverlening
Bij Aegon is hulpverlening standaard meeverzekerd onder de WA-dekking. In Nederland bestaat de hulpverlening uit het vervoer van je motor naar een adres in Nederland en het transport van de opzittenden (en hun bagage).
 
In het buitenland heb je recht op:
 
• de vergoeding van de noodzakelijke kosten van berging, stalling en vervoer naar de dichtstbijzijnde garage;
• vervoer van je motor naar een adres in Nederland als deze ter plaatse niet binnen de vier werkdagen gerepareerd kan worden;
• de vergoeding van de terugreiskosten met het openbaar vervoer (trein en taxi);
• de vergoeding van invoerrechten en kosten van vernietiging ingeval van totaal verlies in het buitenland.
 
Als je motor verzekerd is met een uitgebreide cascodekking heb je ook recht op pechhulp na een mechanisch defect tot maximaal € 125 per schadegeval. Wanneer bepaalde onderdelen in het buitenland niet beschikbaar zijn, zorgt Aegon voor de bestelling en verzending ervan.
 
Aanvullende dekkingen
Aegon biedt een aantal aanvullende dekkingen aan waardoor je nog beter financieel beschermd bent:
 
• Bonusbeschermer: Met deze module kan je een schadegeval per verzekeringsjaar aangeven zonder je opgebouwde no-claimkorting voor schadevrij rijden te verliezen.

• Bestuurder en opzittenden: Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade (tot een contractueel vastgelegd plafond) indien de bestuurder of de opzittenden na een ongeval blijvend gekwetst zouden geraken, of erger nog, zouden komen te overlijden.

• Ongevallenverzekering opzittenden: Deze verzekering voorziet in de uitkering van een vast bedrag ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden van de bestuurder of de opzittenden na een ongeval.

• Rechtsbijstand motorrijtuigen: Met deze verzekering heb je recht op rechtsbijstand als je door je deelname met je motor aan het verkeer in een juridische conflict betrokken zou raken.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de waarde van je brommer, je postcode, je leeftijd en de gekozen dekkingen. Verder hanteert Aegon een bonus-malussysteem waardoor schadevrij rijden wordt beloond. De no-claimkorting kan oplopen tot 75 %.
 
Als je dankzij onze handige vergelijker bent uitgekomen bij de motorverzekering van Aegon, kan je deze via een verzekeringsadviseur afsluiten.
 
Schade melden en service
Aegon stelt een breed arsenaal aan communicatiemiddelen ter beschikking om met haar klantenservice in verbinding te treden. Dit kan:
 
• telefonisch op het nummer 088 344 12 34;
• via het online contactformulier;
• via de chat;
• via Twitter of Facebook;

• of via een persoonlijke afspraak met een verzekeringsadviseur van Aegon in je buurt.
Via de website van Aegon kan je trouwens een heel aantal zaken met betrekking tot je verzekeringspolis zelf regelen.
 
Als je met een schadegeval krijgt af te rekenen, moet je dit zo snel mogelijk aan Aegon melden. Dit kan eenvoudig online of via de mobiele schade-applicatie. Voor dringende hulpverlening kan je dag en nacht terecht bij de Aegon Schade Service op het nummer +31 (0) 88 344 00 00.

088 344 12 34