Motorverzekering?
 • ANWB
 • ASR
 • Centraal beheer
 • Diks
 • ENRA
 • inshared
 • Interpolis
 • klaverblad
 • London
 • Meeus
 • PolisDirect
 • Rabobank
 • Reaal
 • Unigarant
 • Unive
 • Verzekeruzelf
 • Voogd & Voogd
 • VvAA
 • zlm.
 • iak

Gemakkelijk vergelijken:

Voor een volledig overzicht van motorverzekering aanbieders enkel de noodzakelijke gegevens nodig. Simpel en snel een overzicht. Geen account aanmaken en geen verplichte nieuwsbrief zoals bij andere sites.

Onafhankelijk vergelijken:

Wij hebben geen directe relatie met de aanbieders van motorverzekeringen. Zo weet u zeker dat het een eerlijk en onafhankelijke vergelijking is in onze vergelijker.

Volledig vergelijken:

Juist omdat we onafhankelijk zijn tonen we ook een volledig overzicht. In onze vergelijker kunt u alle prijzen, dekkingen, aanvullende verzekeringen en voorwaarden bij de verschillende verzekeraars vergelijken.

Goedkoopste polis kiezen?
motorverzekering vergelijken yamaha

Uw Motorverzekering vergelijken?

Wat voor merk motor u ook hebt, een motorverzekering afsluiten is wettelijk verplicht. Het aanbod aan motorverzekeringen is groot, maar datzelfde geldt voor de prijsverschillen. Welke motorverzekering is voor u de beste? Hieronder vindt u uitgebreide informatie, 100% onafhankelijk en binnen 5 minuten kunt u uw motorverzekering vergelijken en een goede, goedkope motorverzekering afsluiten voor uw nieuwe of tweedehandse motor!

Welke dekking moet ik nemen?

Wanneer u in het bezit bent van een motor, dan bent u verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, ook wel WA verzekering genoemd. Als aanvulling op de basis WA verzekering voor uw motor, kunt u de keuze maken uit WA Beperkt Casco en WA Volledig Casco, ook wel Allrisk verzekering genoemd. Wat deze drie opties precies dekken, is per verzekeraar verschillend. Als u uw motor gaat verzekeren, is het daarom van groot belang om per verzekeraar de voorwaarden goed door te nemen. Over het algemeen geldt voor de drie soorten WA verzekeringen het volgende:

WA

Zoals hierboven al vermeld, is het verplicht om een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als u in het bezit bent van een motor. Dit is een basisverzekering te noemen, die alleen de schade dekt die u met uw motor aan anderen toebrengt. Hierbij gaat het dan om schade aan andere weggebruikers en ook de schade die u aanbrengt aan bijvoorbeeld wegen, vangrails, huizen of tuinen. Deze WA motorverzekering dekt dus niet de schade die u aan uzelf of aan uw motor toebrengt.

De verzekering bestaat uit het dekken van lichamelijk letsel aan derden en aan materiële schade. In de wet is vastgelegd dat het minimum te dekken bedrag door de verzekeraar 2,5 miljoen Euro voor materiële schade is en 5 miljoen Euro is voor letselschade. Dit geldt uiteraard wanneer de schade ook deze bedragen omvat.

Veelal dekt deze WA motorverzekering ook de schade die uw passagier lijdt bij een ongeval en geldt de verzekering ook voor een aanhanger achter de motor en een zijspan. Maar, zoals al eerder aangegeven, is het belangrijk om altijd de exacte voorwaarden door te lezen wanneer u uw motorverzekering gaat vergelijken.

WA vergelijken

WA Beperkt Casco

De WA Beperkt Casco motorverzekering is een aanvulling op de basis WA verzekering. Deze aanvulling is niet wettelijk verplicht. Een motorverzekering WA Beperkt Casco dekt over het algemeen naast de hierboven genoemde zaken ook schade die ontstaan is door storm, bliksem, hagel, brand, diefstal of een botsing met loslopende dieren.

U bepaalt zelf of het afsluiten van een WA Beperkt Casco motorverzekering nuttig is; in principe hangt dit af van de leeftijd van uw motor. De dagwaarde van een motor is meestal na ongeveer 12 jaar zo ver gezakt, dat de jaarlijkse premie duurder is dan wat de verzekering bij schade nog uitkeert.

Wanneer u uw motorverzekering gaat vergelijken, zult u opmerken dat de voorwaarden per verzekeraar niet veel verschillen. De verschillen die er zijn, hebben vaak betrekking op kleine zaken, zoals het al dan niet meeverzekerd zijn van de bereddingskosten, diefstal van sleutels en de hoogte van het uit te keren bedrag aan kleding en accessoires. Ook al zijn de verschillen klein, neem altijd de voorwaarden door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

WA Beperkt Casco vergelijken

WA Volledig Casco (All-Risk)

Wil je geen enkel risico lopen, dan biedt een WA Volledig Casco oftewel een All-Risk motorverzekering je de meeste zekerheid. Naast de risico’s die verzekerd zijn via de WA Beperkt Casco motorverzekering, dekt een WA Volledig Casco verzekering ook alle schade die ontstaan is door een aanrijding, door slippen of van de weg raken. Daarbij maakt het niet uit wie verantwoordelijk is voor het ongeval.

Een All-Risk motorverzekering is voornamelijk nuttig bij motoren die niet ouder zijn dan vier jaar. Let er bij het vergelijken van uw motorverzekering op dat de verzekeraar een goede nieuwwaarderegeling heeft. De ene verzekeraar houdt namelijk maar een termijn van 6 maanden aan voor het uitkeren van de nieuwwaarde, de andere verzekeraar houdt 36 maanden aan. Dat is een groot verschil!

Een ander punt om goed in de gaten te houden is het maximum verzekerd bedrag voor uw motor. Dit kan ook nogal uiteenlopen. Vooral wanneer u een dure motor hebt aangeschaft, kunt u dit maar beter goed uitzoeken. Een goedkope motorverzekering hoeft niet altijd de beste optie te zijn…

WA Volledig Casco vergelijken

Welke aanvullende dekkingen ?

Naast bovengenoemde motorverzekeringen, bieden veel verzekeraars aanvullende dekkingen. Hieronder bespreken we enkele van deze aanvullende dekkingen.

Ongevallen opzittenden verzekering

De OOV oftewel Ongevallen Opzittende Verzekering keert een vastgesteld bedrag uit bij geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval met uw motor.

Wat de werkelijke schade is, hangt dus niet af van de werkelijke schade. Het bedrag dat uitgekeerd wordt, is vooraf vastgesteld en kan lager of hoger zijn dan de totale kosten die voortkomen uit de schade.

De bedragen die verzekeraars uitkeren bij deze aanvullende dekking lopen uiteen van 10.000 Euro tot 35.000 Euro bij blijvende invaliditeit en 5.000 Euro tot 15.000 Euro in geval van overlijden. De exacte bedragen staan in de voorwaarden van de verzekeraars omschreven.

Opzittenden Schadeverzekering

Deze Opzittenden Schadeverzekering vergoedt, in tegenstelling tot de Ongevallen Opzittenden Verzekering, wél de werkelijke schadekosten. Bij zeer ernstige ongevallen kan de uitkering dus hoog oplopen. Zaken als inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten worden bij het bepalen van de hoogte van de uitkering meegenomen. Het bedrag waarvoor u verzekerd bent, ligt dus een stuk hoger dan bij de Ongevallen Opzittenden Verzekering. De premie is om deze reden ook vaak een stuk hoger.

Het is van belang om te weten dat de Opzittenden Schadeverzekering leidend is bij het afhandelen van de claim. De WA-verzekering van de tegenpartij dient deze te volgen. Tot 10.000 Euro kan de Opzittenden Schadeverzekering de ingediende claim naar eigen inzicht afhandelen. Als het geheel duurder uitvalt, dan moet de verzekeraar in overleg gaan met de WA-verzekering van de tegenpartij.

Verkeersrechtsbijstand verzekering

Komt u als motorrijder terecht in een juridisch conflict, dan kan een Verkeersrechtsbijstandverzekering u hulp bieden. Een juridisch conflict kan bijvoorbeeld te maken hebben met een ongeval of onenigheid met de garage waar u uw motor in onderhoud heeft. In het eerste geval kan het zijn dat de tegenpartij bijvoorbeeld niet mee wil werken aan het invullen van het schadeformulier.

De Verkeersrechtsbijstandverzekering kan u vertellen welke stappen u dient te ondernemen en zij kunnen tevens via de Rijksdienst Wegverkeer achterhalen op welke naam de motor van de tegenpartij geregistreerd staat en waar deze persoon verzekerd is. De verzekeraar zal zelf de verzekeraar van de tegenpartij benaderen en eventuele getuigen van het ongeval.

Pechhulp

Een pechhulp dekking geeft vaak recht op de volgende zaken:

 • Pechhulp en reparatie binnen Nederland en eventueel in (delen van) Europa.
 • Vervoer van de motor naar de dichtstbijzijnde garage of naar Nederland als reparatie ter plaatse binnen een bepaalde termijn niet mogelijk is.
 • Vervangend vervoer voor een bepaalde periode.
 • Vergoeding van de kosten van terug- of doorreis met trein of vliegtuig.
 • Vergoeding van extra gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld hotelkosten voor een bepaald aantal nachten.

Wat uw verzekeraar precies vergoedt, staat omschreven in de polisvoorwaarden. Deze zijn per verzekeraar verschillend en het is dus van groot belang de voorwaarden goed door te nemen en ook uw motorverzekering te vergelijken!

Benieuwd naar de premie?

Hoe wordt de premie berekend?

Wat u precies kwijt bent aan uw motorverzekering hangt van verschillende factoren af. Onder andere uw leeftijd, uw woonplaats, het bouwjaar van uw motor en het merk van uw motor bepalen de hoogte van de premie van uw motorverzekering. Waarom dat zo is, leggen wij hieronder kort uit.

Leeftijd bestuurder

Jongere motorrijders zorgen over het algemeen vaker voor schade dan oudere motor­­rijders. Vandaar dat verzekeraars over het algemeen een hogere premie hanteren bij jongere motorrijders.

Bouwjaar en merk motor

Wanneer u nog een (vrij) nieuwe motor hebt en hier schade aan toebrengt, dan zal het herstel van de schade in verhouding duurder zijn. Daarnaast brengt een motor vaneen duurder merk automatisch ook een hogere premie met zich mee, aangezien je met een duurdere motor een grotere kans hebt op diefstal.

Aantal te rijden kilometers

Veel verzekeraars bepalen de hoogte van uw premie ook door te kijken naar het aantal kilometers dat u ongeveer maakt per jaar. Komt uw motor alleen op mooie dagen de garage uit, of rijdt u dagelijks op uw motor naar uw werk? Hoe meer kilometers u per jaar rijdt, hoe hoger de kans op schade en hoe hoger de premie daarom zal zijn.

Woonplaats

Een andere reden dat uw motorverzekering goedkoper of juist duurder uitvalt is uw woonplaats. Dat heeft de volgende reden: in de stad komt meer vandalisme voor en is het percentage motordiefstallen hoger dan in een dorp. Daarnaast is er in de grote steden ook meer verkeer, waardoor er ook vaker aanrijdingen plaatsvinden. Woont u in een stedelijk gebied, dan betaalt u dus een hogere premie.

Schadevrije jaren

Het aantal schadevrije jaren bepaalt bij de meeste verzekeraars eveneens de hoogte van uw premie. Voor ieder schadevrij jaar, krijgt u een schadevrij jaar. Hebt u veel schadevrije jaren op uw naam staan, dan zien veel verzekeraars je als een persoon met een laag risico op schade en hierdoor betaalt u minder premie.

Meer kortingsmogelijkheden

Sommige verzekeraars geven extra korting op uw motorverzekering als u bepaalde rijvaardigheidscursussen hebt gevolgd, uw motor uitgerust is met een goedgekeurd SCM alarmsysteem of als u nog andere verzekeringen bij dezelfde verzekeraar afsluit. Lees per verzekeraar de opties en voorwaarden goed door om alle mogelijkheden te bekijken bij het vergelijken van uw motorverzekering.

Per jaar betalen

Uw motorverzekering per jaar betalen is vaak goedkoper dan in maandelijkse termijnen betalen. Bij maandelijkse termijnen brengt de verzekeraar extra kosten in rekening; een soort rente. Natuurlijk is niet iedereen in de gelegenheid om een verzekering voor een motor in één keer te betalen, maar mocht het lukken dan kunt u op die manier iets besparen.

Eigen risico motorverzekering?

Naast bovengenoemde factoren wordt bij het bepalen van de premiehoogte, ook het eigen risico meegenomen. Niet alle verzekeraars geven de optie voor het instellen van een eigen risico, maar mocht dat wel het geval zijn, dan levert een hoger eigen risico een lagere premie op.

Ook zit het instellen van een eigen risico soms vast aan het soort verzekering dat u afsluit; WA, WA Beperkt Casco of WA Volledig Casco en daarnaast kan de hoogte van het eigen risico uiteenlopen. Let hier dus op als u uw bromfiets gaat verzekeren, want het kan u een paar tientjes per jaar schelen. Zoek goed uit wat voor u de goedkoopste bromfietsverzekering kan zijn, met de juiste dekking!

Verzekering direct starten?

De verzekering van uw motor gaat in vanaf de datum die op uw polis blad vermeld staat. Deze datum kan nooit eerder zijn dan de datum waarop u de motorverzekering hebt afgesloten. Wel kunt u de datum in laten gaan, terwijl u nog geen polis blad hebt ontvangen. Dit is vaak het geval, wanneer u uw motorrijbewijs net hebt behaald en vrijwel meteen de weg op wilt kunnen.

Bij de meeste verzekeraars geldt een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het eerste polis blad. U kunt dan aangeven dat u afziet van de motorverzekering. In dat geval is de motorverzekering nooit van kracht geweest en kunt u er ook geen aanspraak meer op maken.

Genoeg informatie?

Wat houden schadevrije jaren in?

Wanneer u een jaar zonder schade rijdt en dus geen claim indient bij uw verzekeraar, krijgt u een zogenoemd ‘schadevrij jaar’. Zo’n schadevrij jaar zorgt voor een korting op uw verzekeringspremie en meer schadevrije jaren betekent dus een hogere korting op uw motorverzekering.

Hoe kan ik schadevrije jaren opbouwen?

Als u als motorbestuurder een jaar lang geen schade veroorzaakt en geen schadeclaim indient bij uw motorverzekering, dan verdient u een schadevrij jaar. Op deze manier kunt u een no-claimkorting opbouwen, ook wel een bonus/maluskorting genoemd. U krijgt dan korting op de premie van uw motorverzekering. Wat de precieze korting is, verschilt per verzekeraar. Tegenover deze no-claimkorting, staat ook een ‘straf’ wanneer u wel schade maakt. U krijgt dan een hogere premie en betaalt dus meer.

Hoe werkt bonus/malus?

Bij een bonus/malussysteem wordt een denkbeeldige ladder gehanteerd; de bonus/malusladder. Iedere trede van de ladder staat voor een bepaalde korting op de premie van uw motorverzekering. Na elk schadevrij jaar, stijgt u als verzekerde één trede. Hoe hoger u komt, hoe hoger de korting op uw premie. Wanneer u na een jaar één of meerdere keren een schade hebt geclaimd, zakt u een aantal treden op de bonus/malusladder. Vaak is dit wel vijf treden per schade. ‘Goede’ motorrijders worden op deze manier beloond door korting op de motorverzekering. ‘Slechte’ rijders worden ‘gestraft’ door het verhogen van de premie. Zonder schade rijden betekent dus een goedkope motorverzekering.

Hoe bereken ik schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn niet te berekenen. Wel kunt u bij uw oude verzekeraar uw positie op de bonus/malusladder, oftewel het aantal schadevrije jaren, opvragen. Uw oude verzekeraar is verplicht u deze informatie te verstrekken en zal dit doen op de royementsverklaring bij het ontbinden van uw verzekering. Mocht u de schadevrije jaren hier niet op terugvinden, dan kunt u contact opnemen met uw oude verzekeraar. Deze kan de informatie eenvoudig opvragen in het Roy-Data systeem, waarin alle gegevens over schadevrije jaren worden bijgehouden.

Zijn schadevrije jaren onbeperkt geldig?

Wanneer u uw opgebouwde schadevrije jaren mee wilt nemen naar een volgende motorverzekering, houdt er dan rekening mee dat de schadevrije jaren maar één jaar geldig zijn. Een nieuwe motorverzekering moet u dus binnen één jaar afsluiten om nog te profiteren van de schadevrije jaren die u in het verleden hebt opgebouwd.

Wat houdt een No-Claim Beschermer in?

Sommige verzekeraars werken met een No-Claim Beschermer. De No-Claim Beschermer zorgt ervoor dat u bij schade niet direct terugvalt in uw bonus/maluskorting. U mag dan één schadeclaim per verzekeringsjaar indienen, zonder terug te vallen. Wanneer u gebruik maakt van deze No-Claim Beschermer, worden uw schadevrije jaren wel aangepast. En, mocht u meer dan één schadeclaim per verzekeringsjaar indienen, dan volgt uiteraard na de eerste claim wel een terugval in het bonus/malussysteem.

No-Claim Beschermer

De No-Claim Beschermer mag maar eenmaal per jaar ingezet worden. Niet iedere motorverzekering biedt de optie van een No-Claim Beschermer, maar mocht uw motorverzekering deze wel bieden, dan heeft het indienen van een schadeclaim niet direct invloed op de premiekorting.

Let wel, voor de optie van een No-Claim Beschermer betaal je wel meer en of het indienen van je schadeclaim nu goedkoper is of niet hangt af van uw jaarpremie, positie op de bonus/malusladder, korting en kosten voor de No-Claim Beschermer. Maak dus eerst een rekensommetje waarmee u goedkoper uit bent, voordat u een beslissing neemt. Want, soms kan zelf de schade betalen goedkoper zijn dan claimen of een No-Claim Beschermer afsluiten.

Schade claimen of niet?

Wanneer is het nu verstandig om uw eventuele schade te claimen bij de verzekeraar van uw motor? Ieder schadevrijjaar zorgt immers voor een korting op uw verzekeringspremie. Bij het indienen van een schadeclaim, stijgt je verzekeringspremie juist.

De hoogte van de claim heeft geen invloed op de korting die je krijgt: of je nu 50 Euro of 15.000 Euro schade hebt, je daalt evenveel op de bonus/malusladder. Wanneer is het dan verstandig om je schade te claimen bij je motorverzekering, of het bedrag juist zelf te betalen? Dat hangt af van de hieronder genoemde zaken:

Kleine schade zelf betalen

Het hangt natuurlijk af van de hoogte van de schade en uw eigen budget of u een kleine schade zelf betaalt, of een claim indient bij uw motorverzekering. Als uw premie na een schadeclaim flink stijgt, kan het bij een kleine schade verstandig zijn om zelf op te draaien voor de kosten. Let u wel op de volgende zaken:

 • Kunt u de schade wel zelf betalen?
 • Bij een No-Claim Beschermer betaalt u na schade niet meer premie, maar het aantal schadevrije jaren neemt wel af. In principe hebt u hier pas last van als u naar een andere verzekeraar overstapt.
 • De No-Claim Beschermer kan maar één keer per jaar ingezet worden.
 • Als uw motor al wat ouder wordt, dan stapt u wellicht binnenkort over van een WA Volledig Casco dekking, naar een WA Beperkt Casco dekking. De verzekeringspremie is dan ook lager.

Terugval bij schade

Gemiddeld valt u bij één schade vier tot vijf treden op de bonus/malusladder terug. Wanneer u weinig schadevrije jaren hebt, krijgt u bij enkele verzekeraars een fikse opslag boven op uw verzekeringspremie. Dan kan een kleine schade flink in de papieren lopen en is zelf de schade betalen al snel een stuk goedkoper.

Het kost wat rekenwerk, maar het loont echt om goed te kijken wanneer u goedkoper uit bent: de schade zelf betalen, of een schadeclaim indienen bij uw motorverzekering.

Eerst indienen, dan zelf betalen

Wat bij veel verzekeraars mogelijk is, is om de schade eerst te claimen en het bedrag daarna alsnog zelf te betalen. Dit brengt natuurlijk enkele voordelen met zich mee, zoals:

 • U kunt teruggaan naar uw oude premie als de nieuwe premie hoger uitvalt dan verwacht.
 • Het aantal schadevrije jaren wordt hersteld en het bedrag aan teveel betaalde premie wordt teruggestort.

Houdt u rekening met de terugbetalingstermijnen. Deze lopen per motorverzekering uiteen van 1 maand na het einde van het verzekeringsjaar waarin de schadeclaim is ingediend tot maximaal 24 maanden. Over het algemeen wordt een bedenktijd van 12 maanden aangehouden.

Wat is het Roy-Data Systeem?

Het Roy-Data Systeem is een systeem waarin alle royementsgegevens bewaard worden. Wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar, worden het aantal opgebouwde schadevrije jaren in het Roy-Data Systeem vermeld. Uw nieuwe verzekeraar kan dan uw eventuele bonus/maluskorting bepalen bij het afsluiten van uw nieuwe motorverzekering.

Tip: niet altijd alle schade melden kan erg voordelig zijn..

Ai, ook al hebt u nog zo goed opgelet, u bent per ongeluk tegen een paaltje aangereden. De schade is niet zo groot. U kunt kiezen: u belt uw verzekeraar, of u betaalt de schade zelf. Als u de schade opgeeft aan uw motorverzekeraar, dan gaat uw premie vaak omhoog en bouwt u voor dit jaar geen schadevrij jaar op. En, erger nog: vaak val je een aantal jaren terug. Dit laatste is echter wel afhankelijk van de omvang van de schade. Reken dus even goed uit wat goedkoper is: de schade zelf betalen (en uw schadevrije jaren behouden), of de schade opgeven aan uw motorverzekeraar.

Goedkoopste polis kiezen?

Diefstalpreventie

Motorsloten en alarmsystemen

Alle verzekeringsmaatschappijen stellen strenge eisen wat betreft motorsloten, alarmsystemen en nachtstalling van de motor. En dat is niet voor niets: ieder jaar worden er rond de 1.800 motoren gestolen! Alarmsystemen zijn niet bij alle verzekeraars verplicht, maar kunnen in veel gevallen wel een premiekorting opleveren. Het overwegen waard, dus!

Wat voor motorslot?

Alle verzekeraars eisen dat uw motorslot het ART-keurmerk heeft. Een slot met een ART-keurmerk sluit niet uit dat uw motor gestolen wordt, maar maakt het motordieven een stuk lastiger. Op de website van Stichting ART vindt u het gehele assortiment aan ART-sloten.

Waar moet ik op letten?

Bij het aanschaffen van een goed motorslot zijn de volgende punten van groot belang:

motorverzekering-vergelijken

Schaf een motorslot aan dat goedgekeurd is door uw verzekeraar. De eisen van het motorslot worden in de polisvoorwaarden omschreven. Geeft uw verzekeraar aan dat u een ART-schijfremslot dient te gebruiken, kies dan niet voor een ART-kettingslot of andersom. Hebt u een verkeerd slot, dan wordt bij diefstal niets uitgekeerd.

ART-sloten worden in verschillende categorieën verkocht: van 1 tot 5. Voor het beschermen van uw motor is minimaal categorie 4 vereist. Categorie 5 biedt de meest veilige sloten, maar binnen deze categorie vallen ook de duurste sloten.

Mocht u een ART goedgekeurde stalen ketting of remschijfslot kopen, let dan goed op de juiste slotcombinatie. Vaak komt het voor dat motorrijders niet het juiste slot kopen bij de juiste ketting. Op deze manier voldoet u dus ook niet aan de verzekeringsvoorwaarden. Lees de verpakking van de sloten dus nauwkeurig.

Wat is een SCM Systeem?

Een SCM is een beveiligingssysteem voor motoren. Bij diefstal stelt uw verzekeraar als eis om een kopie van het SCM-beveiligingscertificaat op te sturen. De SCM Systemen zijn in een aantal klassen onder te verdelen:

 • Klasse M1: een startonderbreker. Hierbij zit er een chip in uw contactsleutel.
 • Klasse M2: een startonderbreker mét alarmsysteem. Wanneer uw motor van de standaard gehaald wordt, gekanteld wordt of wanneer de ketting doorgeknipt wordt, gaat er een alarm af en gaan de knipperlichten knipperen. Het systeem kan alleen gestopt worden met de originele afstandsbediening.
 • Klasse M3: een volgsysteem. Een GPS tracker zorgt ervoor dat u uw motor kunt volgen wanneer deze gestolen is. Dit volgsysteem is wel belastend voor de accu van uw motor. Daarom is de volgende klasse ontwikkeld; TW01.
 • Klasse TW01: een GPS tracker, maar dan speciaal geschikt voor motoren.
 • Klasse Z: een fabrieksalarm. Deze klasse is te vergelijken met klasse M1, maar kan aangevuld worden met een Z-alarm. Een Z-alarm laat een sirene afgaan, laat de lampen knipperen en er zit een bewegingsdetector op.

Wat is aard- of nagelvast?

De meeste verzekeraars eisen naast goede sloten ook dat u uw motor aard- of nagelvast stalt. Dit houdt in dat de motor vastgezet wordt aan de ‘vaste wereld’. Als u uw motor bijvoorbeeld parkeert, moet u hem met een kettingslot aan een lantaarnpaal, boom of hek vastzetten. Alleen op slot zetten is vaak niet voldoende voor de verzekeraar om uit te keren bij diefstal. Een motor kan namelijk opgetild worden en op een aanhanger meegenomen worden.

Hoe zit het met (nacht)stalling

Sommige verzekeraars eisen dat u uw motor ’s nachts binnen stalt. Zij hanteren vaak een zogenaamde nachtclausule. Uw motor moet dan ’s nachts verplicht in een goed afgesloten ruimte staan. Andere verzekeraars eisen dat uw motor op het stuurslot staat en met een ART 4-kettingslot aan een ART-gecertificeerd muur- of grondanker vastgemaakt is. Maar, het is niet altijd vanzelfsprekend dat u over een schuur of garage beschikt of vaste plek waar u een muur- of grondanker kunt plaatsen. Bekijk dus ook op dit punt de polisvoorwaarden goed.

Wat te doen bij schade?

Over het algemeen gelden voor iedere verzekeraar de volgende stappen die u dient te ondernemen na schade:

 • Meldt zo snel mogelijk het schadeverhaal bij uw verzekeraar.
 • Beperk de schade zoveel mogelijk.
 • Volg de aanwijzingen van de verzekeraar of de expert op.
 • Verleen alle medewerking en beantwoord alle vragen naar waarheid.
 • Geef op tijd alle informatie door die de verzekeraar dient te weten. Op deze manier kunnen zij de schade zo snel mogelijk afhandelen.
 • Doe onmiddellijk aangifte bij de politie in geval van diefstal, beroving, vandalisme of een ander strafbaar feit. Dit geldt ook voor verlies van uw motor.
 • Doe ook aangifte bij de politie in geval van joyriding en aanrijding door een onbekende dader.
 • Doe geen toezeggingen, geef geen verklaring en verricht geen handelingen die de belangen van uw verzekeraar kunnen schaden.
 • Overleg altijd eerst met uw verzekeraar voordat u beschadigde voorwerpen laat repareren, vernietigt of weggooit.
 • Zorg dat u de schade aan kunt tonen of aannemelijk kunt maken. Neem bijvoorbeeld foto’s.
 • Laat uw verzekeraar weten als de schade ook door een andere verzekering gedekt wordt, of wanneer de schade op een ander te verhalen is.

Gaat u uw motorverzekering vergelijken, lees dan altijd even de te doorlopen stappen door die gelden voor uw verzekeraar. Dan hebt u dat altijd in uw achterhoofd, mocht er iets gebeuren.

Genoeg informatie?

Aanvullende informatie

Kan ik een tweede motor verzekeren?

Bij veel motorverzekeringen kunt u een zogenaamde ‘tweede gezinsmotorsregeling’ afsluiten. De verzekeraar geeft dan bij het verzekeren van een tweede motor dezelfde korting als voor de eerste motor. Let wel goed op, want aan zo’n tweede gezinsmotorsregeling hangen een aantal voorwaarden vast voor zowel de motor als de bestuurders. Deze voorwaarden stellen bijvoorbeeld dat u in de afgelopen twee jaar geen schuldschade gehad mag hebben en dat de tweede motor van dezelfde persoon of inwonende partner moet zijn (niet van een thuiswonend kind). Lees dus ook hierbij weer goed de voorwaarden door!

Verzekerd uw nieuwe motor ophalen?

Al voorafgaand aan de dag dat u uw nieuwe motor gaat ophalen, kunt u een nieuwe motorverzekering afsluiten. Dan bent u meteen al goed verzekerd als u met uw nieuwe motor naar huis rijdt. Bij het afsluiten van de motorverzekering hebt u wel het kenteken nodig en daarnaast ook de meldcode van uw nieuwe motor. Deze kunt u in veel gevallen al van te voren opvragen bij de dealer waar u de motor koopt.

Stopzetten in de winter?

Bent u vooral een zogenoemde ‘mooi-weer-rijder’? Dan zou het fijn zijn als u uw motorverzekering in de winter tijdelijk stop kunt zetten. Niet alle motorverzekeraars bieden deze optie, maar veel doen dat wel. Deze winterstop duurt over het algemeen van december tot maart en het voordeel is dat u minder premie betaalt. Het is wel zo dat uw motor dan ook écht niet verzekerd is, dus ga deze periode niet de weg op! Dit is verboden en uw motor mag zelfs niet op de openbare weg geparkeerd worden tijdens de winterstop. Wel is uw motor verzekerd tegen diefstal of schade door brand, als u tenminste hebt gekozen voor een Beperkt Casco of Volledige Casco motorverzekering.

Let op! Wanneer u gebruik maakt van de winterstopregeling, is het nodig om het kenteken van uw motor tijdelijk te schorsen bij de RDW. Uw kenteken tijdelijk schorsen kan eenvoudig online bij de RDW en kost € 24,-. Daar tegenover staat dat u deze periode geen motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen. Zoals hierboven al vermeld, moet de motor helemaal van de openbare weg af zodra deze geschorst is. Hierbinnen valt ook het terrein dat hier direct aan grenst, dus zelfs uw eigen oprit. Wanneer u uw motor wel op uw oprit parkeert, terwijl de motor geschorst is, dan kunt u een boete plus naheffing van de niet betaalde motorrijtuigenbelasting krijgen. Niet vergeten dus!

Mijn motor als oldtimer verzekeren?

Uw motor kunt u als oldtimer verzekeren als deze twintig jaar of ouder is en niet meer dan 7.500 kilometer per jaar rijdt. Het is daarnaast een vereiste dat u voor dagelijks gebruik een ander voertuig in uw bezit hebt; een eerste voertuig. Dit hoeft geen motor te zijn, maar mag ook een privé auto zijn, of een auto van de zaak.

Hoe bereken ik de KW?

Bent u benieuwd naar het vermogen van uw motor? U kunt het vermogen in KW berekenen door het aantal PK’s te delen door 1,37. Maar vaak staat het KW op het kentekenbewijs van nieuwere motoren. Bij oudere motoren is dit niet het geval.

Moet ik eerlijk zijn bij de aanvraag?

Eigenlijk is dit een overbodige vraag. Natuurlijk dient u bij het aanvragen van een motorverzekering volledig eerlijk te zijn. Mocht er iets gebeuren en het komt uit dat u niet eerlijk geweest bent bij het aanvragen van de motorverzekering, dan wordt de schade niet uitgekeerd. Daarnaast is fraude strafbaar, dus wees altijd eerlijk! Mocht de verzekeraar erachter komen dat u niet eerlijk bent geweest bij de aanvraag, dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om uw verzekering van hun kant op te zeggen. Ditzelfde geldt uiteraard ook als u bij het claimen van een schade niet eerlijk bent.

Andere rechten van de verzekeraar om uw motorverzekering op te zeggen zijn wanneer u zelfs na een betalingsherinnering niet de volledige premie en bijkomende kosten hebt betaald. En tevens mag de verzekeraar uw verzekering minimaal twee maanden voor de hoofdpremievervaldatum opzeggen; deze datum is te vinden op uw polis blad. Ook na een schademelding mag de verzekeraar de verzekering van hun kant opzeggen, tot twee maanden nadat zij een definitief standpunt hebben ingenomen over de geleden schade.

Schade controle

Iedere verzekeraar heeft een eigen aanpak als het gaat om het controleren van de schade. In uw polisvoorwaarden kunt u dit nalezen, of u kunt het navragen bij uw verzekeraar. Over het algemeen wordt de schade bepaalt op basis van de informatie die u aan uw verzekeraar verleent. Ook de informatie van de tegenpartij wordt meegenomen en de voorwaarden die gelden voor uw motorverzekering. Vaak wordt ook een deskundige aangesteld. Bent u het niet eens met deze deskundige, dan kunt u zelf een deskundige inschakelen.

Wanneer uw deskundige het niet eens kan worden met de deskundige van uw verzekeraar, dan stellen zij samen een derde deskundige aan. De bevinding van de derde deskundige is dan leidend. Gaat u uw motor verzekeren, lees dan in de voorwaarden hoe uw verzekeraar precies te werk gaat en wie voor de kosten van de experts opdraait. Zo komt u niet voor verrassingen te staan wanneer u een derde expert in moet schakelen.

U hebt veel informatie om uw motorverzekering te vergelijken en om de motorverzekering te berekenen die het beste bij uw wensen aansluit. Wij hopen dat u op deze manier tot de goedkoopste motorverzekering kunt komen, die aan al uw wensen voldoet. Veel rijplezier!

Wij vergelijken alle polissen en voorwaarden:
 • ANWB
 • ASR
 • Centraal beheer
 • Diks
 • ENRA
 • inshared
 • Interpolis
 • klaverblad
 • London
 • Meeus
 • PolisDirect
 • Rabobank
 • Reaal
 • Unigarant
 • Unive
 • Verzekeruzelf
 • Voogd & Voogd
 • VvAA
 • zlm.
 • iak